Valstybinis studijų fondas kviečia studentus teikti prašymus valstybės remiamoms paskoloms rudens semestrui gauti

2023-08-17
< Grįžti

Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas) kviečia studentus teikti prašymus valstybės remiamoms paskoloms rudens semestrui gauti. Paskolos gavėjo prašymų teikimo pradžia 2023 m. rugpjūčio 21 d. (nuo 8:00 val.), pabaiga – 2023 m. rugsėjo 18 d. (iki 15:00 val.) Numatoma studentų, kuriems siūloma sudaryti paskolų sutartis, sąrašų tvirtinimo data – 2023 m. spalio 2 d. 

Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams bus teikiamos šios valstybės remiamos paskolos: 

  • paskolos studijų kainai sumokėti. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti studento už einamuosius studijų metus mokamos studijų kainos ar jos dalies;  
  • paskolos gyvenimo išlaidoms. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti 80 BSI (bazinės socialinės išmokos) dydžių (3 920 Eur);   
  • paskolos dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti 60 BSI (bazinės socialinės išmokos) dydžių (2 940 Eur). 

Studentai, norintys gauti aukščiau nurodytas valstybės remiamas paskolas, privalo Fondo tinklalapyje (https://studentai.vsf.lt/studentai/) užpildyti nustatytos formos paskolos gavėjo prašymą ir pateikti jį Fondui nurodytu būdu iki 2023 m. rugsėjo 18 d. 15:00 val.

Primename, kad jeigu mokslo metų pradžioje studentas su banku pasirašo sutartį paskolai studijų kainai sumokėti iš karto abiem semestrams, bankas paskolą perves į mokslo ir studijų institucijos sąskaitą kiekvieną semestrą. Pasirašius paskolos sutartį, pirmoji paskolos dalis, lygi studento už rudens semestrą mokamai studijų kainai, pervedama per 3 darbo dienas nuo paskolos gavėjo prašymo pervesti šią paskolos dalį į mokslo ir studijų institucijos sąskaitą gavimo. 

Paskolos dalis už pavasario semestrą išmokama nuo 2024 m. vasario 1 d. iki liepos 1 d., kai studentas bankui pateikia prašymą pervesti likusią paskolos studijų kainai sumokėti dalį. Nepateikus prašymo, antra paskolos dalis nėra išmokama. 

LABAI SVARBU: pasikeitus studentų studijų duomenų teikimo sąlygoms, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas atkreipia dėmesį, jog studentai, kurie neužpildys prašymų valstybės remiamoms paskoloms gauti rudens semestrui nurodytu prašymų teikimo laikotarpiu, pavasario semestrą  prašyti valstybės remiamos paskolos studijų kainai sumokėti už visus studijų metus (rudens ir pavasario semestrą) neturės galimybės.

Daugiau informacijos apie valstybės remiamas paskolas rasite čia

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto atsakingas asmuo už valstybės remiamų paskolų administravimą: 

Studijų centro vyresnioji specialistė doc. dr. Jurgita Dailidavičienė, tel.: +(370) 620 23302, +(370) 685 47251, el. paštas: jurgita.dailidaviciene@lsmu.lt