Vasario 12 d. prasideda priėmimas į papildomąsias slaugos studijas

2024-02-09
< Grįžti

2024 m. vasario 12 d. Lietuvos sveikatos mokslų universitete (LSMU) prasideda priėmimas į papildomąsias slaugos studijas.

Papildomosios slaugos studijos organizuojamos ketinantiems studijuoti II pakopoje (magistrantūroje) asmenims, kurių turimo išsilavinimo nepakanka pageidaujamos studijų krypties magistrantūros studijoms. Papildomųjų studijų metu studentas turi įgyti kompetencijų, būtinų sėkmingoms pasirinktos magistrantūros studijoms.

Konkurse į papildomąsias studijas gali dalyvauti asmenys, įgiję Slaugos ir akušerijos krypties (G08) profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją.

Po papildomųjų studijų galima dalyvauti konkurse  į LSMU antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programų „Išplėstinė slaugos praktika“ (nuolatinė) ir „Slaugos lyderystė“ (išplėstinė) valstybės finansuojamas arba valstybės nefinansuojamas studijų vietas.

Apie studijas

 • Papildomosios slaugos studijos vykdomos mišriu būdu – tai padės derinti darbą ir studijas, užtikrins galimybę teorines žinias transformuoti į klinikinius įgūdžius.
 • Studijos vyks nuo 2024 m. vasario 26 d. iki 2024 m. birželio 26 d. Studijos planuojamos darbo dienomis popietinėmis valandomis (nuo 14.00 val.).
 • Slaugos papildomųjų studijų apimtis –  30 kreditų.
 • Daugiau informacijos

Priėmimo taisyklės
Konkursinio balo sandara

Konkursinis balas skaičiuojamas iš diplomo priedėlyje/priede išvardintų dalykų ir baigiamojo darbo įvertinimo svertinio vidurkio. Surinkus vienodą konkursinį balą, pirmenybė teikiama:

 • turinčiam aukštesnį baigiamojo darbo įvertinimą;
 • turinčiam didesnį studijuotų dalykų įvertinimų vidurkį.
Stojimo žingsniai

LSMU priėmimo sistemoje priemimas.lsmu.lt pateikite šią informaciją:

 1. Suveskite asmens duomenis.
 2. Pasirinkite studijų programą (-as).
 3. Suveskite diplomo ir jo priedėlio duomenis.
 4. Suveskite studijuotus dalykus, jų kreditus ir įvertinimus.
 5. Įkelkite nuotrauką, diplomo ir jo priedėlio kopijas.
 6. Sumokėkite registracijos studijoms įmoką ir įkelkite kvito kopiją.
 7. Spauskite „Pateikti“.
Studijų įmoka

Stojamoji studijų įmoka – 20,00 EUR

Sąskaitos rekvizitai:

Įmonės kodas 302536989AB
SEB bankas
Sąskaitos Nr. LT097044060002905377, kodas 70440
Mokėjime nurodyti įmokos kodą P6174, stojančiojo vardą ir pavardę.

Nuo registracijos mokesčio atleidžiami:

 • Asmenys, ne vyresni kaip 25 metų, kurių tėvai (įtėviai) yra mirę arba turėtas vienintelis iš tėvų (įtėvių) yra miręs bei asmenys, kuriems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba);
 • Asmenys turintys negalią ir 45 proc. ar mažesnį dalyvumo (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – darbingumo) lygį.

Šie asmenys vietoje sumokėto registracijos studijoms mokesčio kvito turi pateikti dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą.

Kontaktai

Reikia daugiau informacijos?
Susisiekite su mumis. Papasakosime apie studijų programas, jų skirtumus, supažindinsime detaliau su galimybėmis.