Visuomenės sveikatos programų kūrimo, tobulinimo ir vertinimo kompetencijos įvertintos dar vienu tarptautiniu pripažinimu

2023-01-17
< Grįžti

Lietuvos sveikatos mokslų universitetą (LSMU) neseniai pasiekė žinia iš Osijeko Josip Juraj Strossmayer universiteto Kroatijoje, kad universiteto Senatas už didelį indėlį į universiteto medicinos srities studijų tobulinimą suteikė kviestinio profesoriaus vardą prof. habil. dr. Ramunei Kalėdienei.

LSMU Medicinos akademijos Sveikatos vadybos katedros vedėja prof. habil. dr. R. Kalėdienė jau kelis dešimtmečius aktyviai dalyvauja visuomenės sveikatos ir sveikatos vadybos studijų programų kūrimo ir vertinimo veiklose tiek tarptautiniame, tiek nacionaliniame lygmenyje.

Kaip Europos visuomenės sveikatos programų akreditacijos agentūros (APHEA) ekspertė profesorė dirbo tobulinant ir vertinant studijų programas Kazachstane, Ispanijoje, Sirijoje, Bulgarijoje, Indonezijoje, Jungtinėje Karalystėje, JAV, Nigerijoje, Airijoje.

Kadangi prof. R. Kalėdienė buvo viena iš darbo grupės, sukūrusios Europos visuomenės sveikatos specialistų kompetencijų sąrašą, narė, o taip pat su darbo grupėmis kūrė ir Lietuvos Visuomenės sveikatos studijų krypties aprašus, ji kviečiama į įvairius užsienio universitetus, norinčius įsivertinti ir patobulinti savo studijų programas.

Tokius darbus pastaraisiais metais profesorė atliko Kipro Technologijos universitete,  Jungtinių Arabų Emyratų Hamdan Bin Mohammed Universitete, vykdydama akademinių programų ekspertizę, pateikdama konkrečius patarimus programoms kurti ir tobulinti.

Šiuo metu profesorė dirba su Nigerijos Port Harcourt ir Bayero universitetais bei Mongolijos Nacionaliniu Medicinos mokslų universitetu, padėdama kurti tarptautinius reikalavimus atitinkančias visuomenės sveikatos specialistų rengimo programas. Pradedami darbai ir su Indijos Prasanna Visuomenės sveikatos mokykla.

Kroatijos Osijeko universitetas yra vienas iš daugelio pasaulio universitetų, kuriame visuomenės sveikatos didesnė integracija į medicinos studijų programas laikoma svarbiu aspektu. Universitetas, formuodamas savo ateities plėtros strategiją, suinteresuotas savo komandoje turėti tarptautinio lygmens visuomenės sveikatos studijų ekspertą/patarėją iš užsienio.

Kuo įdomi ši jūsų veikla ir ką pastebėjote, dirbdama, rengiant visuomenės sveikatos studijų programas skirtingose šalyse?, – paklausėme profesorės.

Dirbdama daugybėje labai skirtingų savo kultūrine, ekonomine, socialine aplinka šalių, supratau keletą svarbių dalykų. Pirmiausia tai, kad visuomenės sveikatos mokslo ir praktikos samprata yra labai skirtinga, atsižvelgiant į šalies kontekstą. Tai, kas aktualu Europoje, JAV, nebūtinai turi būti prioritetas skurdesnėse, besivystančiose šalyse.

Mano, kaip patarėjos ir ekspertės, darbas aprėpia ne tik visuomenės sveikatos teorijos įdiegimą į studijų programas, laikantis tarptautinių visuomenės sveikatos specialistų kompetencijų kriterijų. Didelę darbo dalį sudaro diskusijos su vietos sveikatos politikais, nevyriausybinėmis organizacijomis, universitetų vadovais, įsigilinant į vietos aktualijas, o taip pat į įvairių šalių aukštojo mokslo struktūras.

Kartais prireikia net motyvuoti tobulinti įstatymus bei studijas reglamentuojančius dokumentus, diegiant naujus sveikatos priežiūros sistemos reguliacinius mechanizmus. Šiuo metu, dirbant, pvz., su Mongolija, tai ypač aktualu, nes šalyje dar vyraujanti sanitarijos-epidemiologijos samprata ir naujos visuomenės sveikatos specialistų kompetencijos nelabai suprantamos politiniame lygmenyje. Antras svarbus dalykas, kurį supratau dirbama skirtingose šalyse, yra tai, kad visuomenės sveikatos srities plėtra visur pareikalauja didžiulių pastangų, kadangi šių specialistų veiklos rezultatai nematomi taip greitai, kaip asmens sveikatos priežiūros specialistų, ši profesija nėra prestižinė, lyginant su asmens sveikatos priežiūros profesionalais – todėl tarptautinė parama ir motyvavimas yra ypatingai aktualus.

Kadangi teko dalyvauti Lietuvos visuomenės sveikatos mokslo ir studijų plėtroje, pereinant įvairius raidos periodus, nėra sunku suprasti įvairių šalių kontekstą ir vykdyti konstruktyvų dialogą. Tai tikrai įdomi ir kompleksinė veikla, duodanti, dažniausiai, gerus rezultatus, ir tai mane labai džiugina atsigręžus atgal ir pamačius, kaip pasaulyje tobulėja visuomenės sveikatos specialistų rengimas.