Prasidėjo priėmimas į papildomąsias gyvūnų mokslo bei gyvūno ir žmogaus sąveikos studijas

2024-03-01
< Grįžti

Nuo 2024 m. kovo 1 d. iki kovo 10 d. Lietuvos sveikatos mokslų universitete (LSMU) vyksta priėmimas į papildomąsias gyvūnų mokslo bei gyvūno ir žmogaus sąveikos studijas.

Papildomosios studijos organizuojamos ketinantiems studijuoti II pakopoje (magistrantūroje) asmenims, kurių turimo išsilavinimo nepakanka pageidaujamos studijų krypties magistrantūros studijoms. Papildomųjų studijų metu studentas turi įgyti kompetencijų, būtinų sėkmingoms pasirinktos magistrantūros studijoms.

Konkurse į papildomąsias studijas gali dalyvauti asmenys, įgiję  profesinį bakalauro laipsnį kurių baigtos studijos priklauso fizinių mokslų (C), gyvybės mokslų (D), sveikatos mokslų (G), žemės ūkio mokslų (I), socialinių mokslų (J), veterinarijos mokslų (H) studijų krypčių grupei.

Po papildomųjų studijų galima dalyvauti konkurse į LSMU antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programų gyvūnų mokslo (išplėstinė) ir gyvūno ir žmogaus sąveikos (išplėstinė) valstybės finansuojamas arba valstybės nefinansuojamas studijų vietas.

Apie studijas

 • Papildomosios gyvūnų mokslo ir gyvūno ir žmogaus sąveikos studijos vykdomos mišriu būdu – tai padės derinti darbą ir studijas, užtikrins galimybę teorines žinias transformuoti į klinikinius įgūdžius.
 • Studijos vyks nuo 2024 m. kovo 18 d. iki 2024 m. birželio 26 d. Studijos planuojamos darbo dienomis popietinėmis valandomis (nuo 14.00 val.).
 • Gyvūnų mokslo bei gyvūno ir žmogaus sąveikos papildomųjų studijų apimtis –  30 kreditų.
 • Daugiau informacijos apie gyvūnų mokslo studijas rasite čia.
 • Daugiau informacijos apie gyvūno ir žmogaus sąveikos studijas rasite čia.

Priėmimo taisyklės
Konkursinio balo sandara

Konkursinis balas skaičiuojamas iš diplomo priedėlyje/priede išvardintų dalykų ir baigiamojo darbo įvertinimo svertinio vidurkio. Surinkus vienodą konkursinį balą, pirmenybė teikiama:

 • turinčiam aukštesnį baigiamojo darbo įvertinimą;
 • turinčiam didesnį studijuotų dalykų įvertinimų vidurkį.
Stojimo žingsniai

LSMU priėmimo sistemoje priemimas.lsmu.lt pateikite šią informaciją:

 1. Suveskite asmens duomenis.
 2. Pasirinkite studijų programą (-as).
 3. Suveskite diplomo ir jo priedėlio duomenis.
 4. Suveskite studijuotus dalykus, jų kreditus ir įvertinimus.
 5. Įkelkite nuotrauką, diplomo ir jo priedėlio kopijas.
 6. Sumokėkite registracijos studijoms įmoką ir įkelkite kvito kopiją.
 7. Spauskite „Pateikti“.
Studijų įmoka

Stojamoji studijų įmoka – 20,00 EUR

Sąskaitos rekvizitai:
Gavėjas – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, įmonės kodas 302536989;
Gavėjo bankas – AB SEB bankas, sąskaitos Nr. LT097044060002905377, kodas 70440;
Mokėjime nurodyti įmokos kodą P6174 ir stojančiojo vardą, pavardę.

Nuo registracijos mokesčio atleidžiami:

 • Asmenys, ne vyresni kaip 25 metų, kurių tėvai (įtėviai) yra mirę arba turėtas vienintelis iš tėvų (įtėvių) yra miręs bei asmenys, kuriems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba);
 • Asmenys turintys negalią ir 45 proc. ar mažesnį dalyvumo (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – darbingumo) lygį.

Šie asmenys vietoje sumokėto registracijos studijoms mokesčio kvito turi pateikti dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą.

Kontaktai

Reikia daugiau informacijos?
Susisiekite su mumis. Papasakosime apie studijų programas, jų skirtumus, supažindinsime detaliau su galimybėmis.