1922 m. buvo įsteigtas Lietuvos universitetas, kurio Medicinos fakultete buvo keturi skyriai, jų tarpe ir Farmacijos skyrius. Farmacijos skyriuje buvo tik viena bendra Farmacijos ir farmakognozijos katedra, kurią įkūrė ir kuriai  ilgą laiką (iki 1939 m.), vadovavo prof. Petras Raudonikis. 1932 m., baigus statyti Medicinos fakulteto rūmus (A.Mickevičiaus g. 9), trečiajame aukšte buvo įrengtos patalpos Farmacijos ir farmakognozijos katedrai. 1944 m. atkūrus Kauno universitetą, ši katedra buvo reorganizuota ir įsteigtos dvi profilinės katedros: Farmacijos (vėliau pavadintos Farmacinės chemijos) bei Botanikos ir farmakognozijos. Farmacinės chemijos katedrai ilgą laiką, nuo1939 m. iki pat savo mirties 1957 m., vadovavo prof. B. Šiaulis. 1957-1972 m. katedrai vadovavo doc. V. Brasiūnas, 1972-1983 m. – doc. E. Tarasevičius. 1978-2008 m. vėl buvo sukurta Farmacinės chemijos ir Farmakognozijos k-ra, kuriai 1983-1987 m. laikotarpiu vadovavo doc. P. Vainauskas, 1987-1993 m. doc. F. Malinauskas, 1993-2008 m. prof. V. Janulis. 2008 m.  Farmacinės chemijos ir farmakognozijos katedra buvo dar kartą reorganizuota  į dvi katedras, Farmakognozijos ir Vaistų chemijos, o 2008-2017 m. Vaistų chemijos katedrai vadovavo prof. H. Rodovičius. Nuo 2018 m. Vaistų chemijos katedros vedėja yra prof. R. Morkūnienė.

Katedros darbuotojai apgynė mokslų daktaro disertacijas: Lvovo medicinos institute E. Tarasevičius 1967 m., Maskvos medicinos institute R. Bernatonienė 1977 m., Kijevo universitete H. Rodovičius 1984 m., Charkovo Sąjunginiame vaistų chemijos ir technologijos mokslo tyrimo institute F. Malinauskas 1987 m., Maskvos tiksliosios cheminės technologijos institute V. Brusokas 1988 m., Kauno medicinos universitete A. Dagilytė 2001 m., V. Petrikaitė 2007 m., R. Benetis 2009 m. ir A. Špadienė  2015m. Habilituoto mokslo daktaro disertaciją apgynė E. Tarasevičius 1990 m. Maskvos medicinos akademijoje.

APIE KATEDROS VEIKLĄ

PRIVALOMI DALYKAI

Vientisųjų studijų programa „Farmacija“:

 • Modulis ,,Farmakogenomika ir vaistų metabolizmas” 3 kurso studentams
 • Modulis ,,Farmacinė chemija” 3 kurso studentams;
 • Modulis ,,Vaistų chemija” 4 kurso studentams;
 • Modulio „Farmacinių preparatų kūrimas“ dalis ,,Vaistų kokybė” 5 kurso studentams;
 • Modulio „Farmacijos profesinė praktika“ dalis ,,Vaistų analizės vaistinėje praktikos organizavimas ir vertinimas” 5 kurso studentams;
 • Baigiamasis magistro darbas 4 ir 5 kurso studentams;
 • Pasirenkamieji dalykai: „Vaistinių medžiagų kūrimas“, „Sąveikos tarp antibiotikų, bakterijų ir makroorganizmo, ypatumai“.

I pakopos studijų programa „Medicininė ir veterinarinė biochemija“ (Medicinos fakultetas):

 • Modulis ,,Farmacinė biochemija” 3 kurso studentams.

II pakopos jungtinė KTU-LSMU studijų programa „Medicininė chemija“:

 • Modulio „Farmakognozija ir farmacinė chemija“ dalis „Farmacinė chemija“ 1 kurso studentams.
 • Biologiškai aktyvių junginių sintezė, analizė ir poveikio gyviesiems organizmams tyrimas.
 • Ląstelių in vitro modelių kūrimas naujų vaistinių preparatų efektyvumo tyrimams.
 • Augalinės kilmės daugiaveiksnių antioksidantų paieška ir tyrimai.
 • Vaistų ir jų metabolitų poveikio žmogui ir mikrobiotai tyrimai.
 • 2022-2026 m. COST veikla European Network for Skin Engineering and Modeling, (NETSKINMODELS). CA21108. Dalyvauja prof. R. Morkūnienė, G. Kulkovienė.
 • 2023 -2024 m. Bendradarbiaujama su Kardiologijos institutu projekte JPIAMR-ACTION Joint Transnational Call for Proposals 2023. “Development of innovative strategies, tools, technologies, and methods for diagnostics and surveillance of antimicrobial resistance (DISTOMOS)”. LSMU ir KTU kartu su Lenkijos, Švedijos mokslininkais. Doc. Vacis Tatarūnas.
 • 2021-2023 m. Bendradarbiaujama Kardiologijos instituto projekte Nr. 01.2.2-LMT-K-718-05-0052 “COVID-19 sukeliamų širdies ir kraujagyslių mitochondrijų funkcijos sutrikimo valdymo technologija (cTECH)”. Projekto vadovė dr. Aistė Jekabsone, projekto vertė 299 965,66 Eur. Projekto vykdytoja – doktorantė G. Vydmantaitė.
 • 2022 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ projektas „Augalinių ekstraktų poveikio psoriazės fenotipą turinčioms odos ląstelėms tyrimas“. Projekto vadovė prof. Ramunė Morkūnienė, dalyvė doktorantė Gabrielė Kulkovienė.
 • 2021-2023 m. Bendradarbiaujama su UAB „SynHet“ (vad. L. Šlepikas) projekte BIOTECH-02-006 „In silicochemogenomika pagrįstų biologiškai aktyvių junginių prieš  pneumoniae, A. baumannii, P. aeruginosa ir Enterobacter spp. kūrimas“. Projekto vertė 194 793 Eur.
 • 2023 m. Bendradarbiaujama su UAB „SynHet“ (vad. L. Šlepikas) projekte, skirtame finansavimui formuojant konsorciumą tikslu dalyvauti Horizon2020 paraiškoje “PURIF-AI Išmanus, pilnai automatinis molekulinio valymo mechanizmas, naudojant preparatinę plonasluoksnę chromatografiją”  East Bavarian Technical University Amberg-Weiden (OTH-AW), Germany.  UAB SynHet (Synthetic Heterocycles), Lithuania. Tallinn University of Technology (TALTECH), Estonia.   Jožef Stefan Institute (JSI), Slovenia.
 • 2023 m. Bendradarbiaujama su UAB „SynHet“ (vad. L. Šlepikas) projekte “Development of the AI driven virtual lab platform OrgPrep” Eurostar-3, call-1.
 • 2020-2023 m. Bendradarbiaujama su Farmakognozijos katedra projekte „Funkcinių žuvų pašaro priedų kūrimas iš gamtinės dumblių biomasės“ (Nr. 01.2.2-MITA-K-702-10- 0008 / 2021-PRO-00008). (dr. Justina Dambrauskienė).
 • 2020-2023 m. Bendradarbiaujama su UAB „SynHet“ (vad. L. Šlepikas) projekte „In silicochemogenomikos, in vitro ir in vivo tyrimais pagrįstų didelio veiksmingumo junginių prieš  aureus kūrimas, Nr. 01.2.1-LVPA-K-856-01-0188. Vertė 534 061 Eur.
 • 2018-2022 m. Bendradarbiaujama su Kardiologijos institutu Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte Nr. 01.2.2-LMT- K-718-01-0038 „Point-of-care metodas tikagreloro farmakogenomikai (OPTOGEN)“, projekto vadovas doc. Tatarūnas. Finansavimo šaltinis LMT SMART projektų lėšos.
 • 2020-2021 m. Bendradarbiaujama su UAB „SynHet“ (vad. L. Šlepikas) projekte „Adaptyvios robotinės gryninimo sistemos RoboChrom vystymas“, Nr. 01.2.2-MITA-K-702-06-0018. Vertė 99 000 Eur.
 • 2017-2022 m. Bendradarbiaujama Neuromokslų instituto projekte „Egzosomų pritaikymas tiksliniam vaistų pristatymui (EXOTARGET)“, finansuojamas pagal 01.2.2-LMT-K-718-01-0036 priemonę „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“. Projekto vadovė dr. Aistė Jekabsone, projekto vertė 499 872,20 Eur. Projekto vykdytojai prof. R. Morkūnienė, doktorantė G. Vydmantaitė.
 • 2018-2022 m. Bendradarbiaujama su FTI J05-LVPA-K-01-0248 pagal priemonę „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“ „UAB Akvavita investicijų į MTEP veiklas skatinimas, kuriant inovatyvius produktus gėrimų pramonėje“. Projekto vadovas prof. V. Jakštas, projekto vertė 315 887,22 Eur. Projekto vykdytoja – prof. R. Morkūnienė.
 • 2018-2020 m. Bendradarbiaujama Neuromokslų instituto bilateraliniame Lietuva – Japonija mokslo projekte “Alzheimerio ligos molekulinių veiksnių tyrimai: užląstelinio tau, beta amiloido ir neurouždegimo ryšys”, INFLAMTAU, Lietuvos mokslo taryba. Finansavimo šaltinis LMT. Projekto vadovė R. Morkūnienė.
 • 2019 m. LSMU – KTU projektas „o-Chinonmetidų generavimas ir jų konjugatų bei metabolitų tyrimai Saccharomyces cerevisiae Lag ir Log fazėse“ (CHINONMETIDAS). Vadovė  R.Morkūnienė, vykdytojas – L. Šlepikas. Finansavimo šaltinis LSMU mokslo fondas.
 • 2017-2018 m. UAB ,,ProBioSanus mokslinių tyrimų tiekimo sutartis „Kokybinė probiotinių bakterijų Bacillus ir Lactobacillus sp metabolitų analizė“ pagal ES fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę Nr. 012.1-MITA-K-824 „Inovaciniai čekiai“. Vertė 4000 Eur.

LSMU Neuromokslų institutas,

LSMU Kardiologijos institutas,

LSMU Biochemijos katedra,

VU Gyvybės mokslų centras,

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie SAM,

Charkovo Nacionalinio farmacijos universiteto (Ukraina) Farmacinės chemijos katedra,

Balstogės Medicinos universiteto (Lenkija) Farmacinės ir biofarmacinės analizės departamentas,

Odesos Nacionalinio medicinos universiteto (Ukraina) Farmacijos fakultetas

Kopenhagos Universiteto (Danija) Neuromokslų departamentas

Tartu universiteto (Estija) Medicinos fakulteto Farmacijos institutas

Hjustono metodistų mokslo instituto (JAV) Nanomedicinos departamentas

Europos savarankiškų vaistų (Self-Medication) pramonės asociacija

Verslo partneriai: UAB „SynHet“, UAB „Ferentis“, UAB “Aconitum“

Vaistų chemijos katedra
Sukilėlių pr. 13, Kaunas, Lietuva
Prof. dr. Ramunė Morkūnienė
Senato sekretorė, Medicinos akademijos Farmacijos fakulteto dekanė, Medicinos akademijos Neuromokslų instituto Biochemijos laboratorija
Visi kontaktai