Fizikos, matematikos ir biofizikos katedra

Fizikos, matematikos ir biofizikos katedros vizija – atvira, dinamiška universiteto dalis, vystanti ir teikianti aukščiausio lygio fizikos, matematikos ir biofizikos srities žinias bei kompetencijas studijose ir universiteto mokslo darbuose.

Pagrindinis Fizikos, matematikos ir biofizikos katedros išskirtinumas – tarpdisciplininės studijos ir moksliniai tyrimai. Čia susijungia informacinės technologijos, fizikos ir matematikos mokslai. Išskirtinis dėmesys skiriamas studijų kokybei, nuolat siūlomi nauji dalykais, atsižvelgiant į sparčiai kintančias šiuolaikines technologijas ir jų panaudojimą ugdant sveikatos mokslų specialistus.

MISIJA

Suteikti studentams katedroje dėstomų dalykų teorinius pagrindus bei sudaryti galimybes praktikos bei laboratorinių darbų metu įgyti teorinių žinių pritaikymo praktikoje įgūdžius, taip pat ugdyti jų analitinį bei kritinį mąstymą priimant sprendimus jų moksliniuose darbuose.

APIE KATEDROS VEIKLĄ

Katedroje dėstoma visų septynių fakultetų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų studentams bei trijų fakultetų antrosios pakopos studijų programų studentams.

Kasmet katedroje yra ginami Medicinos fakulteto Medicinos studijų programos studentų baigiamieji magistro darbai.

Ortopedinės odontologijos rezidentūros studentai katedroje išklauso „Sveikatos duomenų valdymą ir analizę odontologijoje“, o Veterinarinės vaizdinės diagnostikos rezidentai – „Kompiuterinę techniką“.

Doktorantams katedroje dėstomi studijų dalykai: „Matematinė statistika ir jos taikymai“, „Ląstelių tarpusavio sąveika“ ir „Medicinos fizika“.

Katedros dėstytojai aktyviai veda InoEdu mokymus LSMU dėstytojams tokiomis temomis: Moodle testo ir testo klausimų statistinė ir psichometrinė analizė; duomenų tyryba; duomenų statistinė analizė.

Studentų prašymu katedros dėstytojai veda statistikos metodų taikymo mokslinių duomenų analizėje seminarus įvairių fakultetų studentų mokslinių draugijų nariams.

Katedros dėstytojai dalyvauja projekte “LSMU studijų kokybės ir susijusių procesų gerinimas, didinant žmogiškųjų išteklių potencialą“ Nr. 09.3.1-ESFA-V-738-04-0001, kuriame veda mokymus dėstytojams ir studentams.

Katedroje vykdoma mokslinio darbo tema:

Taikomieji fizikos ir matematikos metodai biomedicinoje:

  1. Matematinis modeliavimas audinių ir biomedžiagų inžinerijoje (vadovas: prof. Arvaidas Galdikas);
  2. Biomedicininių signalų ir vaizdų analizė, klinikinių sprendimų rengimas (vadovas: prof. dr. Algimantas Kriščiukaitis);
  3. Sveikatos duomenų tyryba ir statistinė analizė (vadovė: doc. dr. Renata Paukštaitienė).

Katedros darbuotojai yra Lietuvos statistikų sąjungos, Lietuvos neuromokslų asociacijos, Lietuvos matematikų, Lietuvos biofizikų, Medicinos fizikų, Lietuvos fizikų, Lietuvos medžiagų tyrinėtojų bei Europos fizikų draugijų nariai.

Katedros dėstytojai aktyviai dalyvauja švietėjiškoje veikloje. Skaito paskaitas mokslo populiarinimo renginiuose: „Tyrėjų naktis“, „Erdvėlaivis Žemė“, „Tarptautinė hadronų terapijos meistriškumo pamoka“.

Katedros dėstytojai bendradarbiauja ir su kitais Lietuvos ir užsienio universitetais. Organizuojami bendri renginiai ir konferencijos (Lietuvos matematikų draugijos LXIII konferencija, skirta Lietuvos universiteto 100-mečiui, tarptautinė konferencija-seminaras „Medicinos fizika Baltijos šalyse“, kasmetinė tarptautinė konferencija „BIOSTEC: BIOIMAGING“, tarptautinė konferencija „1st International / 4th National Health Services Congress“). Užsienio universitetų dėstytojai kviečiami pasidalinti moksline bei pedagogine patirtimi.

Katedros dėstytojai visuomet yra atviri naujų projektų ir iniciatyvų idėjoms.

Fizikos, matematikos ir biofizikos katedra
Doc. Renata Paukštaitienė
Fizikos, matematikos ir biofizikos katedros vedėja
Visi kontaktai