Fizikos, matematikos ir biofizikos katedra

Fizikos, matematikos ir biofizikos katedroje vykstančios studijos ir moksliniai tyrimo darbai priklauso fundamentaliųjų mokslų disciplinoms, kurios formuoja universitetinę pasaulėjautą. Katedros darbuotojai adaptavo šias disciplinas medicinos krypties programoms ir pritaikė visų universiteto fakultetų poreikiams. Šiuo metu, kartu su medicinos ir taikomosios fizikos studijomis katedroje dėstomi aukštosios matematikos pradmenys, matematinės statistikos metodai bei informatikos pagrindai. Šie dalykai šiandieną itin aktualūs, todėl dėstomi visų penkių fakultetų (medicinos, odontologijos, farmacijos, visuomenės sveikatos ir slaugos) studentams. Trečio kurso medicinos fakulteto studentams dėstomas mokslinių tyrimų pradmenų kursas. Be to, katedroje dėstomas specialus kursas biomedicinos mokslų srities doktorantams – „Matematinė statistika ir informatika biomedicinoje”. Tyrimo duomenų statistinis įvertinimas, panaudojant įvairius statistinės analizės paketus, itin aktualus klausimas šių dienų medicinos moksle. Matematinės statistikos bei kompiuterijos kursas dėstomas ir gydytojų tobulinimosi skyriaus klausytojams.

Katedros darbuotojai glaudžiai bendradarbiauja ne tik su mūsų šalies aukštosiomis mokyklomis (KTU, VDU bei VU), bet ir su užsienio universitetais (JAV Mičigano, Norvegijos Oslo Fiziologijos institutu , Rennes universitetu).

Fizikos, matematikos ir biofizikos katedra
Doc. Renata Paukštaitienė
Fizikos, matematikos ir biofizikos katedros vedėja
Visi kontaktai