Histologijos ir embriologijos katedra

Histologijos ir embriologijos katedra buvo įkurta 1923 metais Lietuvos Universiteto Kaune Medicinos fakultete. Pirmuoju katedros vedėju buvo Ėberis Landau, Berno Universiteto Šveicarijoje profesorius. Profesorius Ė.Landau dirbo katedroje iki 1932 metų. 1934 metais kita profesorė iš užsienio, Vera Dančakova, buvo pakviesta vadovauti katedrai. Profesorė V.Dančakova atvyko iš Kolumbijos universiteto (JAV, Niujorko valstija) ir vadovavo katedrai iki 1937 metų. Nuo 1939 iki 1971 metų katedrai vadovavo profesorius Blažiejus Abraitis, nuo 1971 iki 1994 m. – profesorius Albertas Vitkus, nuo 1994 iki 2003 – docentas Kęstutis Baltrušaitis, nuo 2003 iki 2017 m. profesorė Angelija Valančiūtė. 2017 metais katedrai vadovauti pradėjo profesorė Ingrida Balnytė.

Histologijos ir embriologijos katedroje yra trys mikroskopijos laboratorijos studentams. Praktikos darbų metu kiekvienas studentas naudojasi binokuliariniu mikroskopu Olympus ir gausia histologinių preparatų kolekcija. Mokymo tikslais kiekvienoje laboratorijoje yra sumontuota vaizdų demonstravimo įranga, leidžianti interaktyviai studijuoti ir analizuoti medžiagos mikroskopinius vaizdus.

Katedros Embriologijos muziejuje yra sukaupta daugiau nei 100 eksponatų. Tai yra įvairiu vystymosi laikotarpiu abortavę embrionai, bei embrionai su įvairiais raidos sutrikimais. Be to, muziejuje yra išsaugota kolekcija senų mikroskopų, kuriais skirtingais laikotarpiais naudojosi studentai.

APIE KATEDROS VEIKLĄ

Histologijos ir embriologijos katedra dėsto Žmogaus histologijos ir embriologijos dalyką Medicinos fakulteto pirmo kurso studentams, bei antro ir trečio kurso studentams integruotuose medicinos studijų moduliuose: „Ikiklinikinių studijų pagrindai ir judėjimas“, Medžiagų apykaita ir homeostazė“, „Kvėpavimas ir kraujotaka“, „Neuromokslų pagrindai“, „Žmogaus reprodukcinė sveikata ir klinikinių studijų pagrindai“, „Imuninis atsakas ir infekcija“. Histologijos ir embriologijos katedra yra atsakinga už modulio „Žmogaus reprodukcinė sveikata ir klinikinių studijų pagrindai“ dalį – „Reprodukcija ir paveldėjimas“.

Katedroje taip pat dėstoma:

  • Žmogaus histologijos ir embriologijos dalykas Odontologijos fakulteto pirmo ir antro kurso studentams,
  • Histologiją Medicininės ir veterinarinės genetikos bei Medicininės ir veterinarinės biochemijos specialybių studentams,
  • Embriologiją ir raidos genetiką – Medicininės ir veterinarinės genetikos studentams;
  • Histologija dėstoma Sveikatos psichologijos studentams,
  • Embriologija ir embriono vystymasis – Akušerijos studentams.

Katedros dėstytojai dėsto pasirenkamuosiuose kursuose, vadovauja studentų moksliniams darbams bei dalyvauja doktorantūros studijose.

Histologijos ir embriologijos katedros darbuotojų svarbiausios vykdomų mokslinių tyrimų kryptys: 1. Eksperimentinės onkologijos mokslinių tyrimų kryptis, panaudojant du modelius: a. Viščiuko embriono chorioalantojinės membranos (CAM) modelį skirtą tirti navikų sukeltą neoangiogenezę, navikinių ląstelių invaziją ir proliferaciją; b. Spontaninių navikų po uretano injekcijų atsirandančių Balb-C pelių plaučiuose modelį; 2. Su amžiumi susiję pokyčiai vyrų ir moterų reprodukcinėje sistemoje.

Eksperimentiniams tyrimams naudojami CAM ir spontaninių plaučių navikų modeliai yra tinkami išbandyti įvairių vaistų poveikį audiniams, aiškinantis jų įtaką angiogenezei, navikinių ląstelių proliferacijai ir invazijai. Katedroje naujai įkurtoje Gyvųjų audinių tyrimo laboratorijoje vykdomi eksperimentiniai moksliniai tyrimai, suformuojant auglius iš kultivuojamų ląstelių. Katedroje atliekami imunohistocheminiai, in vivo biomikroskopiniai, histomorfometriniai tyrimai.

Histologijos ir embriologijos katedros dėstytojai yra Lietuvos morfologų draugijos nariai, aktyviai dalyvaujantys nacionalinėse ir tarptautinėse mokslinėse konferencijose, kuriose pristato vykdomų mokslinių tyrimų rezultatus.

Histologijos ir embriologijos katedra
Prof. dr. Ingrida Balnytė
Medicinos fakulteto prodekanė
Visi kontaktai