Profilaktinės medicinos katedra (toliau – PMK) įkurta 1994 metų rugsėjo 1 dieną. Tuo metu katedros vedėju buvo paskirtas prof. Vilius Grabauskas, kuris vadovavo katedros darbui iki 2007 m. gegužės mėnesio. Nuo 2007 iki 2013 metų katedrai vadovavo prof. Žilvinas Padaiga. 2013–2014 metais laikinai katedros vedėjo pareigas ėjo prof. Giedrius Vanagas, 2014–2019 m. prof. Linas Šumskas. Šiuo metu katedrai vadovauja doc. dr. Auksė Domeikienė. PMK yra struktūrinis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto padalinys, priklausantis Visuomenės sveikatos fakultetui.

Katedros prioritetas – įgyvendinti studijų programas, vykdyti mokslo tiriamąją veiklą ir tobulinti sveikatos specialistų kompetenciją.

Katedros veiklos tikslas: vykdyti visų pakopų studijas, specialistų kvalifikacijos tobulinimą, siekiant parengti šiuolaikinį tarptautinį lygį atitinkantį sveikatos priežiūros specialistą, gebantį nuolat mokytis, dirbti greitai kintančiame sveikatos priežiūros sektoriuje ir sprendžiantį kompleksines visuomenės sveikatos problemas; vykdyti tarpdisciplinius visuomenės sveikatos mokslų tyrimus ir į gyventojų sveikatos stiprinimą ir ligų profilaktiką orientuotas veiklos programas.

Katedros tikslas grindžiamas ir įgyvendinamas vadovaujantis visapusiško asmenybės ugdymo, studijų ir mokslo vienovės, akademinės laisvės, integracijos į Lietuvos ir užsienio akademinę bendriją principais. Katedra aktyviai dalyvauja įgyvendinant pagrindinį Universiteto tikslą – ugdyti sveiką ir išsilavinusią visuomenę, dalyvauti rengiant biomedicinos srities specialistus ir mokslininkus, vykdyti studijų procesą.

APIE KATEDROS VEIKLĄ

PRIVALOMIEJI DALYKAI

Bakalaurams ir vientisųjų studijų studentams Magistrantams
Baigiamasis darbas Mokslo tiriamasis darbas
Fundamentinė epidemiologija ir profilaktinė medicina Infekcinių ir neinfekcinių ligų profilaktika
Fundamentinė epidemiologija Taikomoji epidemiologija ir kokybiniai tyrimai
Ekonomika ir vadyba Pokyčių valdymas visuomenės sveikatos priežiūroje
Fundamentinė epidemiologija ir biostatistika Sveikatos stiprinimas ir politika
Sveikatos priežiūros ekonomikos pagrindai Duomenų analizės metodai
Fizinis aktyvumas ir sveikata Sveikatos ekonomika
Lėtinių ligų etiologija, epidemiologija ir profilaktika Sveikatos politika ir strategija
Sveikatos politika ir ugdymas Taikomoji epidemiologija, biostatistika ir kokybinių tyrimų metodai
Profilaktinė medicina Sveikatos ekonomika ir taikomieji finansai
Vaiko sveikatos raida Mityba
Lėtinių ir užkrečiamų ligų epidemiologija Gyvensenos medicinos tyrimų sritys. Baigiamojo darbo metodologija
Sveikatos politika ir ekonomika Mityba gyvensenos medicinoje
Ekonomikos ir vadybos pagrindai Ekonomika ir vadyba
Ekonomikos pagrindai Visuomenės sveikatos stebėsena ir stiprinimas
Statistika maisto moksle Taikomoji statistika
Žemės ūkio ekonomika  
Finansai ir apskaita  
Sveikatos priežiūros sistema, ekonomika ir valdymas  

PASIRENKAMIEJI DALYKAI

Bakalaurams ir vientisųjų studijų studentams Magistrantams
Informacijos vizualizacija Biomedicinos Inovacijos ir Antreprenerystė
Mityba ir sveikata Informacijos vizualizacija
Apskaitos pagrindai Bendruomenės sveikatos ugdymas
Sveikos gyvensenos pagrindai Fundamentinė epidemiologija ir duomenų analizės metodai
Vaiko sauga  
Sveikatos stiprinimas visą gyvenimą: visuomenės sveikatos specialisto vaidmuo  
Karjeros kūrimas  

 

Doktorantūros studijos
Lėtinių neinfekcinių ligų epidemiologija
Modernioji visuomenės sveikata
Socialiniai vaikų sveikatos raidos klausimai
Sveikatos mokslinių tyrimų metodologija
Sveikatos ugdymo sistema

Profilaktinės medicinos katedros (PMK) mokslinio darbo tema – sveikatos rizikos veiksniai, jų valdymas, gyvensena ir sveikatos stiprinimas skirtingose Lietuvos gyventojų grupėse.

Tikslas – vertinti sveikatos rizikos veiksnius, jų valdymą, gyvenseną ir sveikatos stiprinimą skirtingose Lietuvos gyventojų grupėse.

Uždaviniai:

  • Vertinti skirtingų Lietuvos gyventojų grupių sveikatą, gyvensenos veiksnius ir jų sąsajas.
  • Vertinti gyvensenos rizikos veiksnių valdymą skirtingose Lietuvos gyventojų grupėse.
  • Vykdyti sveikatos stiprinimo, mokymo ir raštingumo tyrimus.

COSI nutukimo stebėsenos iniciatyva, kuris nuo 2016 m. metų keičia pavadinimą ir vadinsis Europos vaikų augimo stebėsenos iniciatyva (European Childhood Growth Surveillance Initiative). 2016 m. pavasarį buvo vykdomas jau ketvirtasis visos Lietuvos šalį reprezentuojantis pirmų klasių vaikų antropometrinis ir anketinis tyrimas.  Projektą finansuoja LSMU Mokslo fondas ir PSO. Projekto vykdytojai (prof. A. Petrauskienė – koordinatorė ir pagrindinė tyrėja; V. Žaltauskė, J. Vaitkevičiūtė – tyrėjos). Projektą taip pat padeda vykdyti VSF magistrantai ir bakalaurai bei savivaldybių visuomenės sveikatos biurai.

HBSC. Tarptautinis moksleivių gyvensenos ir sveikatos tyrimas HBSC (angl. Health Behaviour in School-aged Children) yra vienas iš seniausiai (nuo 1994 m.) katedros darbuotojų vykdomų PSO tyrimų. Moksleivių anketinės apklausos atliekamos kas 4 metai. Tarptautiniame tyrime dalyvauja per 40 Europos ir kitų šalių. Šio tyrimo tikslas yra geriau pažinti jaunų žmonių gyvenseną, elgseną ir sveikatą. Tyrimo tikslinė grupė yra 11, 13 ir 15 metų moksleiviai. Tyrimą koordinuoja LSMU Sveikatos tyrimų institutas, glaudžiai bendradarbiaudamas su Profilaktinės medicinos katedra.

Katedros projektai

Projekto pavadinimas

 

Vykdymo laikotarpis Dalyviai
Europos vaikų augimo stebėsenos iniciatyva/European Childhood Growth Surveillance Initiative (COSI) Nuo 2008 m. tęstinis tyrimas, kartojamas kas 3 m. Prof. A. Petrauskienė (vadovė), prof. V. Kriaučionienė
Moksleivių sveikatos ir gyvensenos tyrimas/Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) Nuo 1994 m. tęstinis tyrimas, kartojamas kas 4 m. Lekt. T. Vaičiūnas, asist. J. Bulotaitė
Lietuvos moksleivių ir suaugusių gyventojų sveikatos rizikos veiksnių pokyčių COVID-19 pandemijos laikotarpiu vertinimas ir rekomendacijų jų neigiamam poveikiui mažinti parengimas. 2022-2023 m. Prof. V. Kriaučionienė (vadovė), prof. J. Petkevičienė
Alkoholio kontrolės politikos poveikio įvertinimas sergamumui ir mirtingumui Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse. 2020-2025 m. Doc. M. Štelemėkas (vadovas), prof. J. Petkevičienė
Lėtinės ligos ir jų rizikos veiksniai suaugusių žmonių populiacijoje 2019-2024 m. Prof. V. Kriaučionienė, prof. J. Petkevičienė, lekt. L. Šileikienė
Lietuvos gyventojų mitybos įpročiai COVID-19 karantino metu (tarptautinio COVIDiet tyrimo dalis). 2020-2021 m. Prof. V. Kriaučionienė (vadovė), prof. J. Petkevičienė, asist. L. Bagdonavičienė
Medicinos, sveikatos studijų vertinimo priemonių ir tikslų sukūrimas – SPRING (ERASMUS+ KA2). 2019-2022 Prof. L. Šumskas (vadovas), lekt. V. Žalstauskė
Visuomenės sveikata kasdieniame gyvenime: kuriame ateities sveikatą čia ir dabar. 2021-2022 Lekt. L. Šileikienė (vadovė), G. Venclovienė koordinatorė), doc. A. Domeikienė, lekt. V. Žalstauskė, lekt. J. Paulauskienė, prof. V. Kriaučionienė, lekt. T. Vaičiūnas

 

Profilaktinės medicinos katedra
Doc. dr. Auksė Domeikienė
Profilaktinės medicinos katedros vadovė
Visi kontaktai