Profilaktinės medicinos katedra

Profilaktinės medicinos katedra (toliau – PMK) įkurta 1994 metų rugsėjo 1 dieną. Tuo metu katedros vedėju buvo paskirtas prof. Vilius Grabauskas, kuris vadovavo katedros darbui iki 2007 m. gegužės mėnesio. Nuo 2007 iki 2013 metų katedrai vadovavo prof. Žilvinas Padaiga. 2013-2014 metais laikinai katedros vedėjo pareigas ėjo prof. Giedrius Vanagas, 2014-2019 m. prof. Linas Šumskas. Šiuo metu katedrai vadovauja doc. dr. Auksė Domeikienė. PMK yra struktūrinis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto padalinys, priklausantis Visuomenės sveikatos fakultetui.

Katedros prioritetas – įgyvendinti studijų programas, vykdyti mokslo tiriamąją veiklą bei tobulinti sveikatos specialistų kompetenciją

Katedros veiklos tikslas: vykdyti visų pakopų studijas, specialistų kvalifikacijos tobulinimą, siekiant parengti šiuolaikinį tarptautinį lygį atitinkantį sveikatos priežiūros specialistą, gebantį nuolat mokytis, dirbti greitai kintančiame sveikatos priežiūros sektoriuje ir sprendžiantį kompleksines visuomenės sveikatos problemas; vykdyti tarpdisciplinius visuomenės sveikatos mokslų tyrimus ir į gyventojų sveikatos stiprinimą ir ligų profilaktiką orientuotas veiklos programas.

Katedros tikslas grindžiamas ir įgyvendinamas vadovaujantis visapusiško asmenybės ugdymo, studijų ir mokslo vienovės, akademinės laisvės, integracijos į Lietuvos ir užsienio akademinę bendriją principais. Katedra aktyviai dalyvauja įgyvendinant pagrindinį Universiteto tikslą – ugdyti sveiką ir išsilavinusią visuomenę, dalyvauti rengiant biomedicinos srities specialistus ir mokslininkus, vykdyti studijų procesą.

APIE KATEDROS VEIKLĄ

Privalomieji dalykai bakalauro ir vientisųjų studijų programose Pasirenkamieji dalykai bakalauro ir vientisųjų studijų programose
Baigiamasis darbas Apskaita ir finansai
Edukologijos pagrindai Ekonomika ir vadyba
Ekonomika ir vadyba Fizinis aktyvumas ir sveikata
Ekonomikos ir vadybos pagrindai (Ekonomika) Informacijos vizualizacija
Ekonomikos pagrindai Įvadas į žmogaus ugdymą
Fundamentinė epidemiologija Organizacinės elgsenos įvadas
Fundamentinė epidemiologija ir profilaktinė medicina Projektų metodas ugdyme
Mityba ir sveikata Suaugusiųjų mokymasis
Mokslinio darbo organizavimas Šeimos edukologija
Profilaktinė medicina Šeimotyros pagrindai
Specializacijos praktika (Sveikatos edukologija) Ugdymo filosofijos įvadas
Sveikatos politika ir programų planavimas  
Sveikatos priežiūros ekonomikos pagrindai  
Sveikatos priežiūros sistema, ekonomika ir valdymas  
Sveikatos ugdymas  
Ugdymo psichologija ir praktika  
Statistika maisto moksle (LSMU VA)  
Finansai ir apskaita-gyvulininkystės technologijos (LSMU VA)  
Žemės ūkio ekonomika  
Žemės ūkio ekonomika ir vadyba (Žemės ūkio ekonomika) (LSMU VA)  

 

Privalomieji dalykai magistro studijų programose Pasirenkamieji dalykai magistro studijų programose
Baigiamasis darbas Fundamentinė epidemiologija ir duomenų analizės metodai
Duomenų analizės metodai Mitybos epidemiologija
Ekonomika ir vadyba Mokslo tiriamasis darbas (Sveikatos edukologija)
Mokslo tiriamasis darbas Mokslo tiriamasis darbas (Vaikų ir jaunimo sveikata)
Pokyčių valdymas Mokslo tiriamaisi darbas (Visuomenės sveikata ir mityba)
Sveikatos ekonomika Socialinė pediatrija
Sveikatos ekonomika ir taikomieji finansai Specializacijos praktika (Sveikatos edukologija)
Sveikatos informacijos valdymas Specializacijos praktika (Vaikų ir jaunimo sveikata)
Sveikatos informacijos valdymas ir moksliniai tyrimai Specializacijos praktika (Visuomenės sveikata ir mityba)
Sveikatos politika ir strategija Sveikata ir įgalinimas
Taikomoji epidemiologija Vaiko sauga
Taikomoji epidemiologija, biostatistika ir kokybinių tyrimų metodai Vaikų ir jaunimo sveikata bei elgsena
Bioekonomika (LSMU VA) Visuomenės sveikata ir mityba

 

Doktorantūros studijos

Lėtinių neinfekcinių ligų epidemiologija
Modernioji visuomenės sveikata
Socialiniai vaikų sveikatos raidos klausimai
Sveikatos mokslinių tyrimų metodologija
Sveikatos ugdymo sistema

Katedros mokslinės veiklos tema: sveikatos politikos, sveikatos technologijų ir žmogiškųjų išteklių vertinimas.

Katedros mokslinės veiklos tikslas: tirti sveikatos politikos įgyvendinimą, atliekant sveikatos technologijų ir žmogiškųjų išteklių vertinimą bei sveikatos rodiklių stebėseną.

Mokslinės veiklos uždaviniai:

  • nustatyti informacinių ir sveikatos technologijų pritaikymo galimybes sveikatos rodiklių ir sveikatos priežiūros kokybei vertinti;
  • vertinti prevencinių programų poreikį ir įgyvendinimo galimybes;
  • vertinti sveikatos žmogiškųjų resursų poreikio ir parengimo kokybę.

COSI nutukimo stebėsenos iniciatyva, kuris nuo 2016 m. metų keičia pavadinimą ir vadinsis – Europos vaikų augimo stebėsenos iniciatyva (European Childhood Growth Surveillance Initiative). 2016 m. pavasarį bus vykdomas jau ketvirtasis visos Lietuvos šalį reprezentuojantis pirmų klasių vaikų antropometrinis ir anketinis tyrimas.  Projektą finansuoja LSMU Mokslo fondas ir PSO. Projekto vykdytojai (prof. A. Petrauskienė – koordinatorė ir pagrindinė tyrėja; V.Žaltauskė, J. Vaitkevičiūtė – tyrėjos). Projektą taip pat padeda vykdyti VSF magistrantai ir bakalaurai bei savivaldybių visuomenės sveikatos biurai.

HBSC. Tarptautinis moksleivių gyvensenos ir sveikatos tyrimas HBSC (angl. Health Behaviour in School-aged Children), yra vienas iš seniausiai (nuo 1994 m.) katedros darbuotojų vykdomų PSO tyrimų. Moksleivių anketinės apklausos atliekamos kas 4 metai. Tarptautiniame tyrime dalyvauja per 40 Europos ir kitų šalių. Šio tyrimo tikslas yra geriau pažinti jaunų žmonių gyvenseną, elgseną ir sveikatą. Tyrimo tikslinė grupė yra 11, 13 ir 15 metų moksleiviai. Tyrimą koordinuoja LSMU Sveikatos tyrimų institutas, glaudžiai bendradarbiaudamas su Profilaktinės medicinos katedra.

ERASMUS+KA2 projektas IHOD „Lėtinių neinfekcinių ligų sveikatos priežiūros rezultatų gerinimas tobulinant magistrantūros studijų programas“ (586094-EPP-1-2017-1-1E-EPPKA2-CBHE-JP (2017-2902/001-001).
Visuomenės sveikatos fakulteto Profilaktinės medicinos katedra nuo 2017 m spalio mėnesio kartu su Slaugos fakulteto Slaugos ir rūpybos katedra aktyviai dalyvavo ERASMUS+ plius projekte IHOD „Lėtinių neinfekcinių ligų sveikatos priežiūros rezultatų gerinimas tobulinant magistrantūros studijų programas“ (586094-EPP-1-2017-1-1E-EPPKA2-CBHE-JP (2017-2902/001-001). Projekte dalyvavo 4 ES šalių (Airijos, Lietuvos, Italijos Ispanijos) universitetai bei 8 universitetai iš trečiųjų šalių partnerių – Rusijos, Vietnamo, Uzbekistano. LSMU aktyviai įsijungė į projekto veiklas.
Pagrindinis projekto tikslas – sukurti tarpdisciplininę, inovatyvią magistrantūros studijų programą, skirtą sveikatos priežiūros specialistų kompetencijai tobulinti ir lyderystei lėtinių neinfekcinių ligų prevencijos diagnostikos bei gydymo srityse užtikrinti.
Projekto pavadinimas Laikotarpis Nariai
ERASMUS+ IHOD projektas ” lėtinių ligų sveikatos rezultatų gerinimas tobulinas magistrantūros programas 2018-2020 Prof.L. Šumskas
ERASMUS+ SPRING projektas „Medicinos ir sveikatos studijų vertinimo priemonių ir tikslų sukūrimas 2019-2022 Prof.L. Šumskas
MIPEX projektas „Migrantų integracijos politikos indeksas sveikatos priežiūros sričiai 2019 Prof.L. Šumskas
ES „Horizontas-2020” projektas ATHLOS „Ageing Trajectories of Health: Longitudinal Opportunities and Synergies” 2015-2020 m. 2015-2020 Prof. A. Tamošiūnas
„Lėtinės ligos ir jų rizikos veiksniai suaugusių žmonių populiacijoje“. 2019-2022 Prof. A. Tamošiūnas, prof. J. Petkevičienė, dr. L. Šileikienė, doc. V. Kriaučionienė
„Funkcinių mineralinių gėrimų su aktyviaisiais ingredientais tyrimas“, bendras LSMU ir verslo projektas 2018-2020 Prof. A. Tamošiūnas
„Funkcinių gėrimų su augalinės kilmės aktyviaisiais ingredientais tyrimas“, bendras LSMU ir verslo projektas 2018-2020 Prof. A. Tamošiūnas
PSO Europos vaikų augimo/nutukimo stebėsenos iniciatyva Vykdomas nuo 2007 metų iki dabar Prof. A.Petrauskienė, dokt. M. Grincaitė, prof. J. Petkevičienė
Lietuvos kurčiųjų draugijos vykdomas projektas „Sveikos mitybos įpročių puoselėjimas kurčiųjų bendruomenėje” 2019 rugsėjis-gruodis Prof. A.Petrauskienė, doc. V.Kriaučionienė, asist.J.Bulotaitė
EU TOPIA towards improved screening for cancer 2018-2020 Doc. R. Ivanauskienė
Onkologinių ligų atrankinės patikros programų efektyvumo didinimas Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionuose 2019-2022 Doc. R. Ivanauskienė
Health Behaviour of School-aged Children – HBSC Vykdomas Lekt. T. Vaičiūnas, asist.J. Bulotaitė
Interreg BaltCityPrevention 2018-2020 Lekt. T. Vaičiūnas, asist.J. Bulotaitė
Vaikų ir paauglių savižudybių bei patiriamo smurto veiksnių profilaktikos, pagalbos prieinamumo ir teikiamų paslaugų kokybės plėtra 2019-2021 Lekt.T.Vaičiūnas
Profilaktinės medicinos katedra
Tilžės g. 18, LT-47181 Kaunas
+370 37 337 672 gaile.vencloviene@lsmu.lt
Doc. dr. Auksė Domeikienė
Profilaktinės medicinos katedros vadovė
Visi kontaktai