Veterinarijos tęstinio mokymo ir konsultavimo centras

Veterinarijos tęstinio mokymo ir konsultavimo centras

Veterinarijos tęstinio mokymo ir konsultavimo centro misija – puoselėti tvarų ir konkurencingą žemės ūkį, rūpintis mūsų aplinka – dirvožemiu, vandeniu ir oru, gyvūnų gerove, teikti neformalius mokymus žemės ūkio sektoriaus darbuotojams bei skatinti juos naudotis naujomis pažangiomis technologijomis, moksliniais tyrimais ir inovacijomis, teikti mokslines rekomendacijas gyvūnų auginimo, veisimo, mitybos, reprodukcijos ir sveikatingumo gerinimo klausimais. Vertybės – atvirumas idėjoms, nuomonių įvairovė, tarpusavio pagarba, pasitikėjimas, tolerancija, akademinė etika, Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijos (OIE) koncepcijos „Viena sveikata“ pricipai.

Veterinarijos tęstinio mokymo ir konsultavimo centras
Giedrius Palubinskas
Gyvūnų veisimo katedros vedėjas
Visi kontaktai