LSMU Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos fakultetas

Veterinarinės medicinos simuliacijos centras

CENTRO VEIKLOS TIKSLAS

Sudaryti sąlygas nuolat mokytis ir tobulinti veterinarinės medicinos praktinius įgūdžius naudojant veterinarinės medicinos simuliacijų metodus.

 

Veterinarinės medicinos simuliacijos centras yra vieta, kur studentai gali mokytis praktinių įgūdžių be žalos gyvūnui, nes naudojami dirbtiniai pacientai ar atskiros jų dalys. Centre studentai gali mokytis jiems palankiu metu ir tempu. Praktiniai įgūdžiai lavinami saugioje aplinkoje be streso ar įtampos, kur nėra jokios rizikos sužaloti gyvūną. Studentai gali padaryti klaidų ir mokytis iš jų, kas yra svarbi mokymosi proceso dalis. Tokiu būdu studentai geriau parengiami klinikinėms studijoms, praktikoms ir darbui. Veterinarinės medicinos centre taip pat vyksta praktinių įgūdžių bei klinikinių dalykų laboratoriniai darbai.

Registracija į Veterinarinės medicinos simuliacijos centrą

Dokumentai

Kontaktai

Veterinarinės medicinos simuliacijos centras
Karolina Jankauskaitė
Veterinarinės medicinos simuliacijos centro vadovė