Bibliotekos taisyklės

 • Skaityklose esančiais dokumentais (vadovėliais, moksliniais leidiniais, informaciniais leidiniais, meno leidiniais, vaizdiniais ir garsiniais dokumentais, periodiniais žurnalais, rankraščiais, senais bei retais dokumentais) naudojamasi tik vietoje;
 • Pernešti dokumentus į kitas skaityklas galima tik leidus skaityklos darbuotojui;
 • Draudžiama nešti anatomijos modelius į kitus aukštus;
 • Draudžiama valgyti ir palikti šiukšles;
 • Draudžiama savavališkai perstumdyti ar pernešti baldus (kėdes) į kitas patalpas;
 • Dokumentai, užsakyti iš saugyklos į skaityklas, į namus neskolinami;
 • Skaityklų dokumentai, pažymėti specialiu ženklu, išduodami į namus terminuotam laikotarpiui;
 • Už laiku negrąžintą dokumentą imamas mokestis – 0,14 Eur už kiekvieną pavėluotą dieną;
 • Skaityklose laikomasi elgesio viešose vietose taisyklių: tausoti ir saugoti bibliotekos dokumentus, negadinti inventoriaus, netrukdyti dirbti kitiems, nesinaudoti mobilaus ryšio telefonais ir laikytis tylos;
 • Skaitytojai, bandantys pasisavinti ar gadinti knygas, netenka teisės naudotis biblioteka. Apie tokį elgesį pranešama fakultetų dekanams bei darbo vadovams;
 • Už prarastą ar sugadintą bibliotekos dokumentą, kompiuterį ar jo priedą privaloma atlyginti tokiu pačiu ar kitu, lygiaverčiu jam paklausa ir rinkos kaina;
 • Bibliotekos vartotojams, nesilaikantiems nustatytos tvarkos, terminuotai ar visam laikui gali būti atimta teisė naudotis bibliotekos teikiamomis paslaugomis.
 • Dokumentai (spaudiniai, kompaktiniai diskai ir kt.) skolinami į namus tik LSMU studentams ir darbuotojams, turintiems darbuotojo ar studento pažymėjimą;
 • Dokumentai gali būti užsakomi internetu iš eBibliotekos; dokumentų grąžinimo terminai yra nurodyti ten pat;
 • Užsakytus dokumentus reikia atsiimti abonemente per 2 dienas;
 • Dokumentus iš atvirų fondų galima išsinešti tik užregistravus jų išdavimą savitarnos kompiuteriu arba pas bibliotekininką;
 • Užsakant iš saugyklų išduodami ne daugiau kaip 5 vienetai, o iš atvirų fondų – kiekis neribojamas;
 • Dokumentų grąžinimo terminus galima prasitęsti iki 200 dienų, jeigu jų nepageidauja kiti vartotojai. Žaliomis lipdėmis pažymėtus dokumentus galima prasitęsti iki 60 dienų. Tai galima atlikti iš bet kurio interneto prieigą turinčio kompiuterio (interneto klasės, namų ir t.t.): eBiblioteka / Mano bibliotekos kortelė.
 • Už negrąžintą laiku dokumentą imamas mokestis – po 0,14 Eur už kiekvieną pavėluotą dieną. Leidiniai neskolinami, jeigu surinkta delspinigių suma didesnė nei 12 Eur. Delspinigius galima mokėti dalimis.

Vadovėlių skolinimas

Vienu metu skolinamas egzempliorių kiekis Neribojamas
Skolinimo terminas  21 diena
Leidžiamų pratęsimų laikotarpis 200 dienų
Leidžiamų pratęsimų laikotarpis pedagoginiam personalui 12 mėnesių

Skaityklų atviruose fonduose esančių knygų skolinimas

Knygos vartotojų grupėms Vienu metu skolinamas egzempliorių kiekis Išdavimo terminas Pratęsimų laikotarpis
Knygos su žaliais lipdukais LSMU studentams ir visiems darbuotojams 6 11 dienų 60 dienų
Knygos su raudonais lipdukais Skaitykloje
Knygos su mėlynais lipdukais LSMU studentams ir visiems darbuotojams 6 21 diena 70 dienų
Grožinės literatūros knygos (be lipdukų) LSMU studentams ir visiems darbuotojams 6 30 dienų 60 dienų
Mokslo populiarioji, pažintinė literatūra iš skaityklų (be lipdukų) LSMU studentams ir visiems darbuotojams 6 21 diena 60 dienų

Knygų skolinimas trumpiesiems terminams

Išdavimo terminas Vienu metu skolinamų egzempliorių kiekis
Nakčiai 4
Savaitgaliui 3
1 dienai 5
3 dienoms 8

Saugyklų knygų skolinimas

Išdavimo terminas 10 dienų Mėnesiui
Vienu metu skolinamas egzempliorių kiekis 5 5
Pratęsimų laikotarpis 60 dienų 60 dienų

Iš saugyklų užsakytos laisvos knygos į aptarnavimo vietą atnešamos darbo dienomis nuo 8:00 – 17:00 per 30 min.

Įsitikinkite ar grąžinamos knygos lipdėje esantis brūkšninis kodas yra toks, koks yra nurodytas jūsų paskyroje. Susikeitimo egzemplioriais atveju sistema grąžinamą knygą užregistruos ne jums, o jį paėmusiam asmeniui. Grąžinant knygas savitarnos terminaluose ar prie aptarnavimo stalų, asmens dokumento pateikti nereikia!

 

 • Skaityklose esančiais kompiuteriais gali naudotis visi universiteto bendruomenės nariai, klinikų ir institutų darbuotojai;
 • Galima naudotis interneto paieškos sistemomis ir medicininėmis duomenų bazėmis bei medicininėmis duomenų bazėmis lazeriniuose diskuose (CD-ROM):
  • kompiuteriai interneto skaitykloje skirti paieškai interneto paieškos sistemose, duomenų bazėse, naudotis elektroniniu paštu ir pan.
  • bibliotekoje veikia bevielis interneto ryšys, galima naudotis savais nešiojamais kompiuteriais visose skaityklose;
  • asmeninės bylos ir dokumentai nesaugomi;
  • individualiai skolinamais kompiuteriais ir jų priedais leidžiama naudotis tik BIC patalpose.
  • paskolinti kompiuteriai ar jų priedai privalo būti grąžinti tą pačią dieną, ne vėliau, kaip likus pusantros valandos iki BIC darbo dienos pabaigos;
  • slaptažodžius keisti draudžiama;
 • Trinti esančias bylas, instaliuoti programas, keisti programų konfigūraciją griežtai draudžiama;
 • Baigę darbą kompiuterio neišjunkite.
Dėmesio! Įrašant dokumentus, sukurtus Microsoft Office Word (2007), atkreipkite dėmesį į siūlomus formatus (Save as), pasirinkite Jums labiausiai priimtiną. Ankstesnės Microsoft Office Word versijos nepalaiko „*.docx” formato.
 • Grupinio mokymosi klasių išankstinio rezervavimo paslaugos teikiamos tik LSMU universiteto akademinei bendruomenei ir tik grupinio mokymosi tikslu;
 • Rezervaciją pateikti galima grupinio mokymosi klasių rezervavimo sistemoje, prisijungus su LSMU informacinių sistemų vartotojo vardu ir slaptažodžiu;
 • Grupinio mokymo klasės MA bibliotekoje rezervuojamos nuo 8:00 iki 21:30 val., VA bibliotekoje nuo 8:00 iki 19:00 val., 2 akademinių valandų trukmei, vieną kartą per dieną, ne mažesnei nei 5 tų pačių asmenų grupei;
 • Grupinio mokymosi patalpos yra:

Eivenių g. 6: posėdžių salė Nr. 305, talpinanti iki 10; grupinio mokymosi klasės Nr. 404, 405, 406, 407 – po 20 asmenų;

Tilžės g.18: grupinio darbo kambariai Nr. 1, 2, 3, talpinantys po 6, Nr. 4 ir seminarų kambarys –  iki 8 asmenų;

 • Grupinio mokymosi klasę galima rezervuoti ne anksčiau nei prieš 3 dienas iki jos panaudojimo. Tai pačiai dienai rezervacijos nepriimamos.
 • Rezervuojant reikia pasirinkti klasę, kurioje planuojama mokytis, nurodyti fakultetą, kursą, grupę (pvz.: MF II 3gr.) ir žmonių skaičių.
 • Esant poreikiui, galima užsakyti kompiuterį ir projektorių, aktyvavus nuorodą Pridėti;
 • Priedus (kompiuterius/projektorius) išduoda ir priima bibliotekos darbuotojai;
 • Neužimtu laiku grupinio mokymosi klasėmis gali naudotis visi vartotojai be išankstinio rezervavimo, pasitikrinę užimtumą rezervavimo sistemoje;
 • Jeigu vartotojas rezervavęs klasę neketina ja naudotis, jis privalo rezervaciją atšaukti;
 • Rezervacijos gali būti atšaukiamos vartotojams, kurie nesilaiko nustatytos grupinio mokymosi klasių rezervavimo ir jų naudojimo tvarkos.
Delspinigiai ir žalos atlyginimas

Už pradelstą skolinimo terminą sistema jums skaičiuos delspinigius po 0,14 Eur už kiekvieną egzempliorių per vieną pavėluotą kalendorinę dieną. Leidiniai jums nebus skolinami, jeigu surinkta delspinigių suma bus didesnė nei 12 Eur. Delspinigius galima mokėti dalimis. Įmokos priimamos bibliotekos kasoje arba galite mokėti internetu.

Už sugadintas ar prarastas bibliotekos knygas priimame tokios pačios vertės knygas iš Bibliotekai reikalingų knygų sąrašo. Atsiskaitymą iš anksto aptarkite su aptarnaujančiu bibliotekininku.