ETD pateikimas

LSMU baigiamųjų darbų ir daktaro disertacijų elektroninių dokumentų (ETD) pateikimo į LSMU Mokslo informacijos sistemos CRIS Talpyklą tvarka.

Iki viešojo gynimo datos likus 20 kalendorinių dienų studentai pateikia ETD į Talpyklą pagal ETD pateikimo instrukciją.

Pagrindiniai ETD pateikimo etapai:

  • Studento registracija Talpykloje ir prisijungimas;
  • Metaduomenų* apie studentą, antraštę, 3–5 reikšminių žodžių, santraukų lietuvių ir anglų kalbomis, ETD atsakingus asmenis ir kt. duomenų pateikimas;
  • ETD kūrinio failo pateikimas (pagrindinis failas turi būti pateiktas PDF forma);
  • Licencinės sutarties patvirtinimas;
  • Studentas apie ETD pateikimą į LSMU CRIS gaus patvirtinančią informaciją el. laišku. Studentai privalo gautą el. laišką persiųsti savo baigiamojo darbo atsakingiems asmenims (darbo vadovui, recenzentams, doktorantai – visai gynimo komisijai).
  • Darbų vadovai, recenzentai nieko žymėti, patvirtinti ar įkelti į CRIS talpyklą neturi. Recenzijos pristatomos klinikos/katedros nustatyta tvarka.

Teksto sutapties patikra

Teksto sutapties patikros įrankis Oxsico skirtas tik baigiamųjų darbų (ETD) teksto sutapties patikrai. Darbus tikrinti gali darbų vadovai, recenzentai. Studentams tokia teisė nėra suteikiama. Norėdami susikurti paskyrą, kreipkitės į Laurą Petrauskienę.

Nepavykus prisijungti, kreipkitės el. paštu: support@oxsico.com.

Naudojimosi vadovas dėstytojams:

Atsiskaitymas su biblioteka

Absolventų  ir studijas nutraukiančiųjų studentų atsiskaitymo su Biblioteka tvarka.

Atsiskaitymas  absolventams ar studijas nutraukiantiems studentams tvirtinamas, kai:
– grąžinti visi Bibliotekoje pasiskolinti leidiniai;
– neturi delspinigių.

Skolų neturintiems absolventams atsiskaitymas automatiškai pažymimas LSMUSIS likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki numatytos diplomų įteikimo dienos, papildomai kreiptis niekur nereikia.

Studijas nutraukiantys studentai dėl atsiskaitymo patvirtinimo LSMUSIS turi kreiptis tiesiogiai į bet kurį Lankytojų aptarnavimo skyriaus bibliotekininką arba tel.: (8 37) 39 60 45 (vietinis – 5311), el. paštas: bibliotekos.info@lsmu.lt

Bibliotekos leidinius galima grąžinti tik toje bibliotekoje, kurioje jie buvo paskolinti. Nesant galimybei atvykti – siųsti paštu adresuojant:

LSMU Biblioteka ir informacijos centras, Eivenių g. 6, LT – 50162, Kaunas.

LSMU VA biblioteka, Tilžės g.18, LT – 47181, Kaunas.

Delspinigių mokėjimai galimi bet kurioje aukščiau nurodytoje Bibliotekoje banko kortele arba grynais, taip pat elektroniniu būdu.