HORIZONTAS 2020 yra strategijos „Europa 2020“ pavyzdinės iniciatyvos „Inovacijų sąjunga“, skirtos Europos pasauliniam konkurencingumui didinti, vienas iš pagrindinių ramsčių. Programoje HORIZONTAS 2020 bus finansuojamos visos inovacijų grandies dalys – nuo idėjos iki rinkos, vadovaujantis 3 pagrindiniais vertinimo kriterijais: aukštos kokybės moksliniais tyrimais, konkurencinga pramone ir nauda visuomenei.

Daugumą jau patvirtintų įvairių Horizon 2020 sričių darbo programų galite rasti čia.

ES 7-osios bendrosios programos ir HORIZON2020 projektai

Projekto pavadinimasMetaiPadalinys
Integrated Monitoring of Vaccines Effects in Europe: a platform to measure and compare
effectiveness and impact of influenza and pneumococcal vaccines and vaccination strategies in the
elderly (I-MOVE+)
2018 -2020Medicinos f.
INfraStructure in Proton International REsearch (INSPIRE)2017 -2021Medicinos f.
Joint action on tobacco control2017 -2020Visuomenės sv.f.
The role of human biomonitoring in assessing and managing chemical risks (HBM4EU)2017 -2021Neuromokslų inst.
Biodiversity Within and Between European Red Dairy Breeds (ReDiverse)2017 -2020Gyvulininkystės inst.
European research area on sustainable animal production systems (SusAn)2016 -2020Gyvulininkystės inst.
Ageing Trajectories of Health: Longitudinal Opportunities and Synergies (ATHLOS)2015 -2020Kardiologijos inst.
Advancing knowledge for the clinical and public helath response to the 2019-nCoV epidemic2020 -2021Medicinos f.