Integruoti mokslo studijų ir verslo centrai

„Santakos” slėnis

„Santakos“ slėnio „Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centro sukūrimas” projekto  įgyvendinimo metu Universitetas sukurs Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centrą. Šio projekto ir būsimo centro tikslas – sudaryti galimybes vystyti mokslo ir verslo bendradarbiavimą farmacijos ir sveikatos technologijų srityje.

„Nemuno” slėnis

Universitetas įgyvendina „Nemuno” slėnio projektą „Gyvūnų sveikatingumo, mitybos ir gyvūninių žaliavų mokslo ir studijų infrastruktūros plėtra, mokslinio potencialo konsolidacija“, kurio metu ketinama sustiprinti viešą gyvūnų sveikatingumo, mitybos ir gyvūninių žaliavų mokslinių tyrimų ir technologės plėtros bazę, sudarant sąlygas kurti žinioms imlias verslo įmones.