Projektas „Sindrominį kurtumą lemiančių koneksino 26 mutacijų tyrimas“

< Grįžti

Projekto Nr. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-02-0073

Projekto pavadinimas:  „Sindrominį kurtumą lemiančių koneksino 26 mutacijų tyrimas“

Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2017-12-11 iki 2023-07-3

Projekto stažuotojas: dr. Lina Kraujalienė

Projekto stažuotojo vadovas: prof. Vytautas K. Verselis

Bendra projekto vertė: 41267,52 Eur

Pagrindinis projekto vykdytojas: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Santrauka

Ausies sraigės atraminės ląstelės pasižymi persiklojančia genų, koduojančių koneksino 26 (Cx26) ir koneksino 30 (Cx30) baltymus, raiška. Cx26 yra ypatingai svarbus sraigės vystymuisi. Manoma, kad Cx26 puskanaliai dalyvauja ATF išskyrimo  iš ląstelės procese. Be to, konekisnų formuojami plyšinių jungčių kanalai galimai yra svarbūs Ca2+ bangų sklidimui audinyje. Cx26 koduojančių genų mutacijos nulemia sunkias kurtumo formas, tuo tarpu Cx30 koduojančių genų mutacijos siejamos su lengvesnės formos kurtumu. Šių koneksinų amino rūgščių sekos pasižymi apie 77 % panašumu, tačiau jų funkcijos skirtingos. Molekulinio modeliavimo tyrimai atskleidė, kad Cx26 N-galinėje pirmos išorinės kilpos dalyje yra išsidėstęs 310 spiralės segmentas (alfa-spiralės modifikacija), kuris yra svarbus kanalo užsidarymo elementas. Šio segmento amino rūgštys yra identiškos tarp Cx26 ir Cx30 išskyrus Ala/Glu skirtumą 49-oje pozicijoje. Mes nustatėme, kad Ala/Glu skirtumas nulemia skirtingas Cx26 ir Cx30 puskanalių bei plyšinių jungčių kanalų pralaidumo savybes. Mūsų rezultatai rodo, kad neigiamas krūvis 49-oje pozicijoje apsunkina pralaidumą anijonams. Cx26 alanino pakeitimas glutamatu arba Cx30 glutamato pakeitimas alaninu apverčia puskanalių pralaidumą kalceinui ir kanalų pralaidumą liuciferio geltonajam dažui. Šie tyrimai yra svarbūs siekiant suprasti puskanalių bei plyšinių jungčių kanalų funkcijas sraigės fiziologijai bei patologijai turint omeny, kad dvi su KID sindromu susijusios Cx26 mutacijos (G45E ir D50N) yra išsidėsčiusios 310 spiralės segmente arti 49-os pozicijos.

Projekto tikslas: Kelti jaunojo tyrėjo mokslinę kvalifikaciją bei skatinti savarankišką aukšto lygio mokslinių tyrimų planavimą ir atlikimą.

Projektas finansuojamas iš 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veikla „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas“.