Sveikos gyvensenos konsultacijos

Profilaktinės medicinos katedros sveikos gyvensenos ugdytojai konsultuoja  LSMU darbuotojus ir studentus sveikos gyvensenos klausimais. Konsultacijų ir mokymų metu ugdomi sveikos gyvensenos įgūdžiai, mokoma ligų profilaktikos ir sveikatos tausojimo būdų taikant gyvensenos medicinos principus. Dirbančių specialistų tikslas – edukuoti Universiteto bendruomenę sveikos gyvensenos ir lėtinių ligų rizikos mažinimo klausimais bei padėti rasti individualius sprendimus keičiant gyvensenos įpročius mitybos, fizinio aktyvumo, žalingų įpročių valdymo, psichoemocinio atsparumo stiprinimo srityse.

Vykdomos konsultacijos ir mokymai:

 • Individualios kontaktinės konsultacijos;
 • Individualios nuotolinės konsultacijos;
 • Teoriniai bei praktiniai mokymai grupėms.

Sveikos gyvensenos konsultacijas nuotoliniu ir kontaktiniu būdu teikia:

Kontaktinės konsultacijos
Nuotolinės konsultacijos
 • Pageidaujant individualių konsultacijų asmenys registruojasi virtualioje registracijos formoje asmeniniu Universiteto suteiktu el.paštu, pasirinkdami sveikos gyvensenos ugdytoją, tinkamą laiką ir konsultacijos pobūdį (kontaktinė ar nuotolinė).
 • Prieš registracijos patvirtinimą asmuo perskaito ir susipažįsta su privatumo pranešimu.
 • Pirmos konsultacijos metu aptariami asmens lūkesčiai, konsultavimo tikslai ir sąlygos. Taip pat asmuo pasirašo Sutikimo gauti paslaugas formą.” Jei konsultacija nuotolinė – klientas sutikimo formą pasirašo el.parašu ar pasirašytos popierinės formos nuotrauką atsiunčia el.paštu sveikagyvensena.pagalba@lsmu.lt.
 • Vienam asmeniui, atsižvelgiant į jo poreikius, gali būti teikiamos iki 4 individualių konsultacijų per kalendorinius metus, tam tikrais atvejais sudaromos galimybės turėti daugiau konsultacijų.
 • Vienos konsultacijos trukmė iki 45 minučių.
 • Teikdamas individualias konsultacijas sveikos gyvensenos ugdytojas, atsižvelgdamas į asmens poreikius, įvertina asmens motyvaciją keisti gyvensenos įpročius, gyvenseną, sveikos gyvensenos žinias ir lūkesčius; identifikuoja sveikatai palankią gyvenseną ribojančius rizikos veiksnius; nustato sveikatai palankios gyvensenos mokymų tikslus; sudaro sveikatai palankios gyvensenos (mitybos, fizinio aktyvumo, psichologinės sveikatos, miego ir kitų įpročių) mokymų planą; pagal asmens poreikius ir galimybes parenka ir pritaiko sveikatą tausojančias ir stiprinančias priemones ir moko asmenis jomis naudotis; teikia sveikatai palankios gyvensenos rekomendacijas asmeniui.
 • SGU konsultacija nebus prilyginama gyvensenos medicinos specialisto teikiamai paslaugai taip, kaip ji teikiama asmens sveikatos priežiūros įstaigose, todėl lėtinių ligų valdymo klausimai nebus sprendžiami.
 • Į konsultaciją užsiregistravęs asmuo įsipareigoja pranešti apie vėlavimą arba neatvykimą į konsultaciją el. paštu sveikagyvensena.pagalba@lsmu.lt ne vėliau nei 12 valandų iki konsultacijos pradžios.
 • Pavėlavus į konsultaciją konsultacijai skirtas laikas nėra pratęsiamas.
 • Neatvykus į konsultaciją galima užsiregistruoti kitam kartui.
 • Esant poreikiui suteikiama galimybė pakeisti paslaugą teikiantį sveikos gyvensenos ugdytoją.
 • Asmuo nėra konsultuojamas, jeigu yra apsvaigęs nuo psichoaktyvių medžiagų.
 • Sveikos gyvensenos ugdytojo konsultacijos yra konfidencialios.
 • Sveikos gyvensenos ugdytojo paslaugų teikimo ataskaitai renkama tik apibendrinta statistinė informacija apie konsultuotų asmenų ir jų turėtų konsultacijų skaičių.
 • Sveikos gyvensenos ugdytojo teoriniai ir praktiniai mokymai grupėms vykdomi susirinkus ne mažiau nei penkiems asmenims, bet ne daugiau nei dvylikai asmenų.
 • Sveikos gyvensenos ugdytojas, teikdamas grupines paslaugas, organizuoja temines grupines konsultacijas/mokymus, kurias pagal poreikį pasirenka asmenys; pagal asmenų poreikius parenka ir pritaiko sveikatą tausojančias ir stiprinančias priemones bei moko jomis naudotis; teikia rekomendacijas asmenų grupei, kaip keisti gyvenseną į sveikatai palankesnę.
 • Registracija į mokymus grupėms vykdoma virtualioje registracijos formoje atskirai paskelbus mokymų temas.