LSMU Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Odontologijos fakultetas

Odontologijos fakulteto taryba, komitetai

Fakulteto taryba

Prof. dr. Gintaras Juodžbalys – Pirmininkas
El. paštas: gintaras.juodzbalys@lsmu.lt
Prof. dr. Kristina Lopatienė – Pirmininko pavaduotoja
El. paštas: kristina.lopatiene@lsmu.lt
Prof. dr. Gintaras Janužis – Sekretorius
El. paštas: gintaras.januzis@lsmu.lt

Prof. dr. Alvydas Gleiznys,
Prof. dr. Vita Mačiulskienė,
Prof. dr. Julija Narbutaitė,
Prof. dr. Dainius Razukevičius,
Prof. dr. Antanas Šidlauskas,
Prof. dr. Gediminas Žekonis,
Doc. dr. Dalius Sakavičius,
Socialinis partneris – Gitana Rederienė,
Stud. Elžbieta Skirbutytė,
Stud. Smiltė Paldauskaitė.


Odontologijos fakulteto Tarybos Studijų ir mokslo komisija:

Prof. dr. Julija Narbutaitė – Pirmininkė
El. paštas: julija.narbutaite@lsmu.lt

Prof. dr. Alvydas Gleiznys,
Prof. dr. Gintaras Janužis,
Prof. dr. Gintaras Juodžbalys,  
Prof. dr. Vita Mačiulskienė,
Prof. dr. Dainius Razukevičius,
Prof. dr. Antanas Šidlauskas

 

Dėstytojų ir mokslo darbuotojų priėmimo ir atestacijos komisijos sudėtis:

Prof. dr. Vita Mačiulskienė – Pirmininkė
El. paštas: vita.maciulskiene@lsmu.lt
Prof. habil. dr. Ričardas Kubilius – Pirmininkės pavaduotojas
El. paštas: ricardas.kubilius@lsmu.lt
Doc. dr. Ingrida Marija Pacauskienė – Sekretorė
El. paštas: ingridamarija.pacauskiene@lsmu.lt

Prof. dr. Antanas Šidlauskas,
Prof. dr. Ona Ragažinskienė,
Prof. dr. Valdas Eidukynas,
Doc. dr. Saulius Diliūnas,
Studentė Rugilė Anužytė

Studijų programų komitetai

Prof. dr. Eglė Aida Bendoraitienė – Pirmininkė
Doc. dr. Jūratė Zūbienė
Doc. dr. Kristina Saldūnaitė-Mikučionienė
Asist. dr. Ieva Kudirkaitė – Šadė
Studentė Ieva Gumenaitė
Eglė Kiverytė – Socialinis partneris

Metiniai veiklos planai:
2021/2022 m. m. veiklos planas
2020/2021 m. m. veiklos planas
2019/2020 m. m. veiklos planas

Metinės veiklos ataskaitos:
2020/2021 m. m. veiklos ataskaita
2019/2020 m. m. veiklos ataskaita

Archyvas

Prof. Kristina Lopatienė – Pirmininkė
Prof. Julija Narbutaitė
Prof. Gediminas Žekonis
Doc. Vilija Andruškevičienė
Doc. Greta Lodienė
Doc. Dalius Sakavičius
Dr. Jonas Junevičius – Socialinis partneris
Smiltė Paldauskaitė, studentė SA atstovė
Elžbieta Skirbutytė, studentė SA atstovė

Metiniai veiklos planai:
2022/2023 m. m. veiklos planas
2021/2022 m. m. veiklos planas
2020/2021 m. m. veiklos planas
2019/2020 m. m. veiklos planas

Metinės veiklos ataskaitos:
2021/2022 m. m. veiklos ataskaita
2020/2021 m. m. veiklos ataskaita
2019/2020 m. m. veiklos ataskaita

Archyvas