Odontologijos fakulteto taryba, komitetai

Fakulteto taryba

Prof. dr. Gintaras Juodžbalys – Pirmininkas
El. paštas: gintaras.juodzbalys@lsmu.lt
Prof. dr. Kristina Lopatienė – Pirmininko pavaduotoja
El. paštas: kristina.lopatiene@lsmu.lt
Prof. dr. Gintaras Janužis – Sekretorius
El. paštas: gintaras.januzis@lsmu.lt

Prof. dr. Alvydas Gleiznys,
Prof. dr. Vita Mačiulskienė,
Prof. dr. Julija Narbutaitė,
Prof. dr. Dainius Razukevičius,
Prof. dr. Antanas Šidlauskas,
Prof. dr. Gediminas Žekonis,
Doc. dr. Dalius Sakavičius,
Socialinis partneris – Gitana Rederienė,
Stud. Ieva Aleksaitė,
Stud. Simona Klimanskytė.


Odontologijos fakulteto Tarybos Studijų ir mokslo komisija:

Prof. dr. Julija Narbutaitė – Pirmininkė
El. paštas: julija.narbutaite@lsmu.lt

Prof. dr. Alvydas Gleiznys,
Prof. dr. Gintaras Janužis,
Prof. dr. Gintaras Juodžbalys,  
Prof. dr. Vita Mačiulskienė,
Prof. dr. Dainius Razukevičius,
Prof. dr. Antanas Šidlauskas

 

Dėstytojų ir mokslo darbuotojų priėmimo ir atestacijos komisijos sudėtis:

Prof. dr. Vita Mačiulskienė – Pirmininkė
El. paštas: vita.maciulskiene@lsmu.lt
Prof. habil. dr. Ričardas Kubilius – Pirmininkės pavaduotojas
El. paštas: ricardas.kubilius@lsmu.lt
Doc. dr. Ingrida Marija Pacauskienė – Sekretorė
El. paštas: ingridamarija.pacauskiene@lsmu.lt

Prof. dr. Antanas Šidlauskas,
Prof. dr. Ona Ragažinskienė,
Prof. dr. Valdas Eidukynas,
Doc. dr. Saulius Diliūnas,
Studentė Rugilė Anužytė

Studijų programų komitetai

Prof. dr. Eglė Aida Bendoraitienė – Pirmininkė

Doc. dr. Kristina Saldūnaitė,

Doc. dr. Jūratė Zūbienė,

Gitana Rėderienė – Socialinis partneris

Ieva Gumenaitė, Burnos higienos programos II kurso studentė.

 

Metiniai veiklos planai:

2021/2022 m. m. veiklos planas

2020/2021 m. m. veiklos planas

2019/2020 m. m. veiklos planas

 

Metiniai veiklos ataskaita:

2020/2021 m. m. veiklos ataskaita

2019/2020 m. m. veiklos ataskaita

Prof. dr. Kristina Lopatienė – Pirmininkė

 

Doc. dr. Vilija Andruškevičienė,

Doc. dr. Greta Lodienė,

Prof. dr. Julija Narbutaitė,

Doc. dr. Dalius Sakavičius,

Prof. dr. Gediminas Žekonis,

Dr. Valdas Vilkinis – Socialinis partneris

Jonas Sabulis, Odontologijos programos V kurso studentas,

Andrius Kubilius, Odontologijos programos V kurso studentas.

 

Metiniai veiklos planai:

2021/2022 m. m. veiklos planas

2020/2021 m. m. veiklos planas

2019/2020 m. m. veiklos planas

 

Metinės veiklos ataskaitos:

2020/2021 m. m. veiklos ataskaita

2019/2020 m. m. veiklos ataskaita