Aplinkos ir darbo medicinos katedroje dėstoma aplinkos medicina, darbo medicina, sveikatos ekologija, dirbančiųjų sveikatos priežiūra, sveika mityba ir mitybos pagrindai, kelionių medicina, aplinkos toksikologija, Baltijos jūros aplinka ir sveikata, asmens ir karinė higiena, ergonomika, darbų saugos pagrindai bei kitos disciplinos, kurias dėsto pakankamą mokslinį ir pedagoginį potencialą turintis katedros personalas.

APIE KATEDROS VEIKLĄ

Privalomieji dalykai

Bakalaurams ir vientisųjų studijų studentams Magistrams Doktorantams
Sveikatos ekologija Poveikio sveikatai vertinimas Modernioji visuomenės sveikata (kartu su kitomis VSF katedromis)
Profesinės sveikatos priežiūra Aplinka ir sveikata
Ergonomikos pagrindai Mityba ir sveikata
Sveikatos ekologijos praktika Ekotrofologija (Ekologiška mityba)
Mityba Rizikos grupių žmonių mityba ir sveikata
Fizikinė aplinka ir sveikata

Pasirenkamieji dalykai

Bakalaurams ir vientisųjų studijų studentams Magistrams
Ekologija Visuomenės sveikatos sauga ir kontrolė
Namų ūkio ekologija Aplinką tausojanti gyvensena
Baltijos jūros aplinka ir sveikata Profesinė sveikata ir darbuotojų sauga
Asmens higiena, kosmetika ir sveikata
Karinė higiena ir epidemiologija
Kelionės ir sveikata
Vaikų ir jaunimo sveikata
Sveika mityba
Sveika mityba ir jos priežiūra
Ergonomika
Visuomenės sveikatos sauga
Medikų darbas ir sveikata
Darbų saugos pagrindai
Aplinkos toksikologija

Podiplominės studijos

Rezidentūra
Darbo medicina

Tobulinimosi kursai

Darbo medicina, 40 val., skirti šeimos, darbo medicinos ir vidaus ligų gydytojams
Profesinės sveikatos priežiūra įmonėse, 40 val., skirti ketinantiems dirbti arba jau dirbantiems profesinės sveikatos specialistais įmonėse, įstaigose ir kt. organizacijose.

Katedros mokslinio darbo tema – Aplinkos veiksnių poveikis sveikatai ir jos pakenkimų profilaktika

Pagrindinės katedros mokslinio darbo kryptys:

  • Dirbančiųjų su kompiuteriais darbo sąlygos ir jų įtaka sveikatai, vaikų darbo kompiuteriu įvertinimas.
  • Psichosocialinių darbo aplinkos veiksnių įtaka sveikatai.
  • Medicinos darbuotojų darbo sąlygos ir sveikata.
  • Aplinkos bei klimatinių veiksnių sąsajos su širdies kraujagyslių ligų simptomais ir sergamumu.
  • Gyvenamosios aplinkos ir gyvensenos rizikos veiksnių sąsajos su lėtinių ligų rizika.

Taip pat yra vystomi tyrimai, vertinantys aplinkos veiksnių, mitybos įtaką sveikatai.

Projektas ,,Kompetencijų kėlimas tarptautinėje konferencijoje (EUPHA)“, Nr.09.3.3.-LMT-K-712-06-0002.

2006–2008 metais katedroje vykdytas ESF projektas  „Praktinės veiklos simuliavimo modelio (PVSM) sukūrimas ir taikymas studentų mokymui Kauno medicinos universitete“. Šio projekto eigoje Aplinkos ir darbo medicinos katedroje įdiegtas Praktinės veiklos simuliavimo modelis (PVSM), kuris naudojamas iki šiol. PVSM – tai kompiuterinė programa (simuliatorius) + praktinės veiklos simuliacinė situacija, kurią sudaro  temos teorinė informacija + vaizdinė informacija + teisinė duomenų bazė + virtualus praktinis darbas + probleminė situacija + savikontrolės testas. Laboratorinių darbų metu įrengtoje kompiuterizuotoje darbo vietoje studentai atlieka virtualų laboratorinį darbą, sprendžia kompleksinę probleminę situaciją. 2009 metais šis projektas sulaukė didžiausio Lietuvos gyventojų palaikymo ir laimėjo Europos burių apdovanojimus už visuomenei naudingą e-idėją.

Katedros darbuotojai dalyvavo  moksliniuose tyrimuose: „Darbuotojų saugos ir sveikatos būklės gerinimo žemės ūkio įmonėse priemonių planas ir monitoringo projektas“, „Profesiniai raumenų ir skeleto pakenkimai dirbant krovinių kėlimo ir patalpų valymo darbus“, „Medicinos darbuotojų psichosocialinių darbo sąlygų tyrimas ir rekomendacijų, kaip jas gerinti parengimas“ bei OSHA Europos agentūros biuro projekte „Darbuotojų sauga ir sveikata“.

Katedros mokslininkai bendradarbiauja su Lietuvos aukštojo mokslo institucijomis – VU Visuomenės sveikatos institutu, KTU Ergonomikos katedra, ŠU Tęstinių studijų centru. Aktyviai bendradarbiaujama su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Visuomenės sveikatos priežiūros institucijomis. Katedros darbuotojai dalyvauja rengiant teisės aktus ir higienos normų projektus. Katedros darbuotojai dalyvauja Sveikatos apsaugos ministerijos Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos darbe.

Tarptautiniai ryšiai palaikomi ir plėtojami su Lenkijos Lodzės Noferio vardo darbo medicinos institutu, Latvijos darbo medicinos centro mokslininkais, aktyviai dalyvaujama tarptautinio sveikatą stiprinančių ligoninių tinklo veikloje, bendradarbiaujant su Higienos institutu dirbama profesinės sveikatos politikos formavimo srityje.

Aplinkos ir darbo medicinos katedra
Tilžės g. 18, Kaunas LT-47181
aplinkos.katedra@lsmu.lt
Prof. Rūta Ustinavičienė
Aplinkos ir darbo medicinos katedros vedėja
Visi kontaktai