Aplinkos ir darbo medicinos katedra

Aplinkos ir darbo medicinos katedroje dėstoma aplinkos medicina, darbo medicina, sveikatos ekologija, dirbančiųjų sveikatos priežiūra, sveika mityba ir mitybos pagrindai, kelionių medicina, aplinkos toksikologija, baltijos jūros aplinka ir sveikata, asmens ir karinė higiena, ergonomika,  darbų saugos pagrindai bei kitos disciplinos, kurias dėsto pakankamą mokslinį ir pedagoginį potencialą turintis katedros personalas.

APIE KATEDROS VEIKLĄ

Privalomieji dalykai

Bakalaurams ir vientisųjų studijų studentams Magistrams Doktorantams
Aplinkos medicina Aplinka ir sveikata Modernioji visuomenės sveikata (kartu su kitomis VSF katedromis)
Darbo medicina
Aplinkos sveikata
Sveikatos ekologija
Profesinės sveikatos priežiūra
Privaloma sveikatos ekologijos praktika

Pasirenkamieji dalykai

Bakalaurams ir vientisųjų studijų studentams Magistrantams
Ekologija Aplinkosauga
Ekologijos pagrindai Buitis ir sveikata
Baltijos jūros aplinka ir sveikata Medikų darbo sauga ir sveikata
Aplinkos toksikologija Ergonomika
Sveika mityba Darbuotojų sveikatos priežiūra ir sauga
Mitybos pagrindai Moters darbas ir sveikata
Sveika mityba ir maisto sauga Vaiko aplinka ir sveikata
Sveika mityba ir jos priežiūra Vaikų aplinkos sveikata ir kineziologija (kartu su Kineziologijos katedra)
Karinė higiena ir epidemiologija Įvadas į mitybos mokslą
Ergonomikos pagrindai Sveikos mitybos priežiūra
Darbų saugos pagrindai Medicinos darbuotojų profesinė sveikata
Odontologų darbas ir sveikata Sveikatos ekologija
Medikų darbas, stresas ir sveikata
Medikų darbas ir sveikata
Vaikų ir jaunimo sveikata
Sveikatos ekologijos praktika

Podiplominės studijos

Rezidentūra Magistrantūra
Darbo medicina Visuomenės sveikata,

specializacija – Sveikatos ekologija

Tobulinimosi kursai

Darbo medicina, 40 val., skirti šeimos, darbo medicinos ir vidaus ligų gydytojams.

Profesinės sveikatos priežiūra įmonėje, 40 val., skirti ketinantiems dirbti arba jau dirbantiems profesinės sveikatos specialistais įmonėse, įstaigose ir kt. organizacijose.

Katedros mokslinio darbo tema – Aplinkos veiksnių poveikis sveikatai ir jos pakenkimų profilaktika

Pagrindinės katedros mokslinio darbo kryptys:

  • Dirbančiųjų su kompiuteriais darbo sąlygos ir jų įtaka sveikatai, vaikų darbo kompiuteriu įvertinimas.
  • Psichosocialinių darbo aplinkos veiksnių įtaka sveikatai.
  • Medicinos darbuotojų darbo sąlygos ir sveikata.
  • Aplinkos bei klimatinių veiksnių sąsajos su širdies kraujagyslių ligų simptomais bei sergamumu.
  • Gyvenamosios aplinkos ir gyvensenos rizikos veiksnių sąsajos su lėtinių ligų rizika.

Taip pat yra vystomi tyrimai, vertinantys aplinkos veiksnių, mitybos įtaka sveikatai.

Projektas: ,,Kompetencijų kėlimas tarptautinėje konferencijoje (EUPHA)”, Nr.09.3.3.-LMT-K-712-06-0002.

2006-2008 metais katedroje vykdytas ESF projektas  „Praktinės veiklos simuliavimo modelio (PVSM) sukūrimas ir taikymas studentų mokymui Kauno medicinos universitete“. Šio projekto eigoje Aplinkos ir darbo medicinos katedroje įdiegtas Praktinės veiklos simuliavimo modelis (PVSM), kuris naudojamas iki šiol. PVSM – tai kompiuterinė programa (simuliatorius) + praktinės veiklos simuliacinė situacija, kurią sudaro  temos teorinė informacija + vaizdinė informacija + teisinė duomenų bazė + virtualus praktinis darbas + probleminė situacija + savikontrolės testas. Laboratorinių darbų metu įrengtoje kompiuterizuotoje darbo vietoje studentai atlieka virtualų laboratorinį darbą, sprendžia kompleksinę probleminę situaciją. 2009 metais šis projektas sulaukė didžiausio Lietuvos gyventojų palaikymo ir laimėjo Europos burių apdovanojimus už visuomenei naudingą e-idėją.

Katedros darbuotojai dalyvavo  moksliniuose tyrimuose: „Darbuotojų saugos ir sveikatos būklės gerinimo žemės ūkio įmonėse priemonių planas ir monitoringo projektas“, „Profesiniai raumenų ir skeleto pakenkimai dirbant krovinių kėlimo ir patalpų valymo darbus“, „Medicinos darbuotojų psichosocialinių darbo sąlygų tyrimas ir rekomendacijų kaip jas gerinti parengimas“ bei OSHA Europos agentūros biuro projekte „Darbuotojų sauga ir sveikata“.

Katedros mokslininkai bendradarbiauja su Lietuvos aukštojo mokslo institucijomis – VU Visuomenės sveikatos institutu, KTU Ergonomikos katedra, ŠU Tęstinių studijų centru. Aktyviai bendradarbiaujama su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Sveikatos ministerija, Visuomenės sveikatos priežiūros institucijomis. Katedros darbuotojai dalyvauja rengiant teisės aktus bei higienos normų projektus. Katedros darbuotojai dalyvauja Sveikatos apsaugos ministerijos Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos darbe.

Tarptautiniai ryšiai palaikomi ir plėtojami su Lenkijos Lodzės Noferio vardo darbo medicinos institutu, Latvijos darbo medicinos centro mokslininkais, aktyviai dalyvaujama Tarptautiniame Sveikatą stiprinančių ligoninių tinklo veikloje, bendradarbiaujant su Higienos institutu dirbama profesinės sveikatos politikos formavimo srityje.

Aplinkos ir darbo medicinos katedra
Tilžės g. 18, Kaunas LT-47181
aplinkos.katedra@lsmu.lt
Prof. Rūta Ustinavičienė
Aplinkos ir darbo medicinos katedros vedėja
Visi kontaktai