Bioetikos katedra yra LSMU MA Visuomenės sveikatos fakulteto padalinys. Tai – viena seniausių katedrų universitete, kilusi iš akademinių padalinių, kuriuose buvo dėstoma filosofija, logika, etika, estetika ir kitos socialinių ir humanitarinių mokslų disciplinos. Perėmusi humanistines tradicijas, katedra stengiasi išlaikyti humanistinę tradiciją ugdydama ir plėtodama įvairių socialinių bei humanitarinių mokslo krypčių studijas, mokslinius tyrimus, taikomąją bei švietėjišką veiklą, orientuotą į medicinos, farmacijos, odontologijos, veterinarijos, gyvūnų mokslų, visuomenės sveikatos, slaugos, psichologijos ir socialinio darbo medicinoje profesijas. Pastaraisiais metais išaugo katedros dėstomų disciplinų skaičius ir spektras, kintantis nuo anksčiau dėstytų dalykų iki naujų bioetikos, meno terapijos, sociologijos, darnios žmogaus raidos, kultūrinės antropologijos, žmogiškųjų santykių, organizacijų kultūros, klinikinės etikos, profesinės etikos ir kitų disciplinų.

Katedra nuo 2000 m. taip pat kuravo vienintelę, į sveikatos priežiūros sistemą orientuotą, socialinių mokslų srities pirmosios pakopos studijų programą „Socialinis darbas medicinoje“, kuri yra unikali siekiu patenkinti augantį socialinio darbo profesionalų poreikį sveikatos priežiūros įstaigose.

APIE KATEDROS VEIKLĄ

Bioetikos katedra sėkmingai įsilieja į daugelį universiteto studijų programų, tęsdama prieš beveik 50 metų pradėtą humanistinę misiją, dėstydama privalomuosius ir pasirenkamus bendrauniversitetinio lavinimo ir studijų krypčių dalykus. Katedros dėstomi dalykai apima daugelį „horizontalių” bazinių socialinių ir humanitarinių mokslų disciplinų, kuriomis siekiama puoselėti humanistinę tradiciją universitete, vertybiškai ir švietėjiškai ugdant skirtingų krypčių  – medicinos, farmacijos, odontologijos, visuomenės sveikatos, slaugos, veterinarijos, gyvūnų mokslų – studentų pasaulėžiūrines, etines ir komunikacines kompetencijas.

Privalomieji dalykai

Bakalauro ir vientisųjų studijų studentams Magistrantams
Filosofija Sveikatos etika ir žmonių santykiai
Medicinos filosofija Žmogiškieji santykiai
Socialinė filosofija
Etika
Bioetika
Medicinos etika
Odontologo profesinė etika
Profesinė etika
Sveikatos etika
Bioetika ir gyvūnų mokslas
Visuomenės sveikatos etika
Veterinarijos profesinė etika ir komunikacija
Sociologija
Medicinos sociologija
Bendroji ir medicinos sociologija
Medicinos ir sveikatos sociologija
Sveikatos antropologija
Bendroji ir medicinos antropologija
Žmonių santykiai

Papildomi dalykai

Bakalauro ir vientisųjų studijų studentams       Doktorantams
Bioetika Bioetika
Farmacinė etika
Dvasingumo pagrindai
Sociologija
Medicinos sociologija
Sveikatos sociologija
Socialinė psichologija
Logika
Estetika
Meno terapija
Kultūrinė antropologija
Civilizacijų istorija
Organizacijų kultūra
Popkultūra ir medicina
Savanorystė ir socialinis darbas
Integrali pagalba sveikatos priežiūros sistemoje
Socialinis darbas sveikatos priežiūros sistemoje

Katedros mokslinė tema – Sveikata kaip socialinė, kultūrinė ir etinė vertybė. Katedroje vykdomi moksliniai tyrimai, integruojantys socialinių-humanitarinių mokslų taikymą sveikatos priežiūroje, orientuojami trimis kryptimis:

  • Žmogaus teisių ir orumo apsaugos užtikrinimas nuo gyvenimo pradžios iki pabaigos.
  • Į pacientą orientuota etika ir komunikacija asmens sveikatos priežiūroje.
  • Socialiniai ir kultūriniai žmogaus ir gyvūnų sąveikos ir sveikatos priežiūros kontekstai.

Nuo 2000 metų katedroje rengiami biomedicinos mokslų visuomenės sveikatos krypties doktorantai. Biomedicinos mokslų visuomenės sveikatos krypties daktaro laipsnį įgijo 6 doktorantai. Katedroje taip pat vykdomos podoktorantūros studijos.

Bioetikos katedra
Tilžės g. 18, Kaunas, Lietuva
+370 37 327 233 bioetika@lsmu.lt
Prof. dr. Gvidas Urbonas
Katedros vedėjas
Visi kontaktai