Katedroje medicinos, odontologijos, visuomenės sveikatos ir slaugos fakultetų studentai studijuoja socialinę mediciną, sveikatos priežiūros valdymą, kokybę, medicinos istoriją, teisės pagrindus, visuomenės sveikatą ir sveikatos priežiūros organizavimą, sveikatos lyderystę, sveikatos priežiūros kokybės vadybą. Medicinos, odontologijos bei visuomenės sveikatos fakultetų užsienio studentams dėstoma ir anglų kalba. Katedroje periodiškai organizuojami kvalifikacijos tobulinimosi kursai sveikatos priežiūros administratoriams. Nuo 1997 m. veikia visuomenės sveikatos vadybos magistrantūra, kurios studijų programa parengta pagal TEMPUS projektą. Nuo 2000 m. spalio 1 d. katedroje pradėtos ištęstinės visuomenės sveikatos vadybos magistrantūros studijos.

Nuo 2011 m. sujungus Kauno medicinos universitetą su Lietuvos veterinarijos akademija ir įsteigus Lietuvos sveikatos mokslų universitetą, veterinarijos ir gyvulininkystės technologijos fakultetų studentai katedroje studijuoja vadybą, rinkodarą ir teisės pagrindus.

Katedroje rengiami visuomenės sveikatos krypties doktorantai, recenzuojami moksliniai projektai, ataskaitos bei metodiniai darbai, oponuojamos disertacijos, teikiama konsultacinė pagalba sveikatos priežiūros valdymo bei organizavimo praktikams, atliekamas didelis ekspertinis darbas, dalyvaujant įvairių Lietuvos bei tarptautinių institucijų veikloje. Katedros darbuotojai aktyviai dalyvauja kartu su PSO rengiamų tarptautinių reprodukcinės sveikatos operacijų tyrimų mokymo kursų vykdyme.

apie katedros veiklą

Privalomiieji dalykai bakalaurams

Privalomieji dalykai magistrams

Socialinė medicina   Visuomenės sveikata ir sveikatos priežiūra
Socialinė medicina ir sveikatos priežiūros valdymas   Vadyba
Socialinė medicina ir visuomenės sveikatos istorija   Lyderystė sveikatos priežiūroje
Sveikatos priežiūros valdymas ir kokybė   Mokslo tiriamasis darbas
Sveikatos priežiūros valdymas ir medicinos teisė   Sveikatos informacijos valdymas
Odontologijos istorija ir teisė   Sveikatos informacijos valdymas ir moksliniai tyrimai
Medicininė teisė   Pokyčių valdymas
Socialinė ir šeimos teisė   Sveikatos informacinės technologijos
Bendrosios ir sveikatos teisės pagrindai   Sveikatos teisė
Mokslo tiriamojo darbo organizavimo pagrindai   Visuomenės sveikata, sveikatos priežiūra ir sveikatos priežiūros organizavimo  praktika
Teisės pagrindai   Visuomenės sveikata, sveikatos priežiūra ir sveikatos informacinės technologijos
Vadyba  Sveikatos priežiūros sistemos valdymas, teisė ir kokybė
Rinkodara  Sveikatos priežiūros vadyba ir rinkodara
Visuomenės sveikatos pagrindai  Vadyba sveikatos priežiūroje
Darbo teisė
Sveikatos teisė ir socialiniai aspektai

Katedra dalyvauja mokslo programoje „Visuomenės sveikatos mokslai“. Vykdomos dvi temos: „Sveikatos ir gyvenimo kokybės netolygumai“ (vadovė – prof. habil. dr. R. Kalėdienė) ir „Sveikatos priežiūros valdymas ir veiklos analizė“ (vadovė – prof. dr. S. Sauliūnė). Katedros mokslininkai dalyvavo Lietuvos Valstybinėje mokslo programoje „Regiono vystymosi ekologinis tvarumas istoriniame kontekste: Lietuvos pavyzdžiu“ (1993 – 1999), mokslo praktinėse programose „Psichikos ligų profilaktika“ (1997 – 2000), „Gyvenimo kokybės gerinimas“ (2001 – 2004) ir Valstybinėje moterų ir vyrų lygių galimybių programoje (2005-2009). Vykdyta nemažai tarptautinių mokslinių projektų: „Traumos Švedijoje, Estijoje ir Lietuvoje“ (2001-2005), „Europos šalių sveikatos netolygumų“ projekto EUROTHINE mirtingumo netolygumų tyrimo fragmentas (2004-2005), Karolinska instituto vadovaujamas projektas „Smurtas tarp senyvo amžiaus žmonių: tarptautinio paplitimo tyrimas“ (ABUEL, 2008-2010), Karalienės Marijos Londono universiteto „Geriausia sveikatos paslaugų praktika imigrantams Europoje“ (EUGATE, 2008-2010), „Europos miestų sveikatos rodiklių sistema – 2-ra dalis: miesto sveikatos stebėsena ir analizė sveikatos politikai“ (URHIS, 2009-2012), bendradarbiaujant su Roterdamo universitetu vykdomi tęstiniai sveikatos netolygumų tyrimai, kartu su partneriais vykdomas projektas „Sveikatos netolygumų nustatymo ir mažinimo gebėjimų stiprinimo modelio sukūrimas (NOR-LT11-SAM-01-TF-02-001)“. Numatoma projekto vykdymo trukmė – 2014–2016 m.

Sveikatos vadybos katedra
Tilžės g. 18, LT-47181 Kaunas
+370 37 327 373
Prof. habil. dr. Ramunė Kalėdienė
Medicinos akademijos Visuomenės sveikatos fakulteto dekanė
Visi kontaktai