Sveikatos vadybos katedros tikslas – aktyviai dalyvauti asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros sistemos plėtroje,

 • rengiant ir tobulinant asmens ir visuomenės sveikatos bei sveikatos vadybos specialistus, suteikiant visuomenės sveikatos, jos valdymo, lyderystės, sveikatos teisės žinių ir profesinių įgūdžių;
 • atliekant mokslinius tyrimus sveikatos vadybos ir teisės tematika;
 • dalyvaujant sveikatos politikos bei strategijos formavime, įgyvendinime bei sveikatos priežiūros įstaigų veiklos optimizavime;
 • bendradarbiaujant su kitomis organizacijomis ir institucijomis, turinčiomis įtakos gyventojų sveikatai, jos priežiūrai, sveikatos vadybos mokslui bei mokymui.

Katedra koordinuoja 1997 m. sukurtą Visuomenės sveikatos vadybos magistrantūros studijų programą. Nuo 2000 m. Katedroje pradėtos ištęstinės Visuomenės sveikatos vadybos magistrantūros studijos, o nuo 2020 m. šios magistrantūros studijos vykdomos ir anglų kalba.

Nuo 2020 m. kartu su Mastrichto universitetu vykdomos dvigubo diplomo studijos Visuomenės sveikatos vadyba ir Governance and Leadership in European Public Health.

Periodiškai organizuojami kvalifikacijos tobulinimo kursai sveikatos priežiūros įstaigų vadovams bei medicinos auditoriams.

Katedroje rengiami visuomenės sveikatos krypties doktorantai, disertacijų temas orientuojant į praktinius Lietuvos sveikatos priežiūros prioritetus bei vykdomus  tarptautinius projektus. Katedros dėstytojai aktyviai dalyvauja ekspertinėje veikloje Lietuvoje ir užsienio šalyse bei sveikatos politikos formavime.

Istorija

Katedra įkurta 1951 m. Iki 1953 m. jai vadovavo J. Parnarauskas (1904-1953). 1953 m. ši katedra sujungta su Higienos katedra. 1953-1956 m. katedrai vadovavo prof. J. Šopauskas (1900-1968). Nuo 1956 m. rugsėjo 1 d. Socialinės medicinos katedra dirbo savarankiškai. Iki 1960 m. jai vadovavo M. Zaikauskas (1924-1988), 1961-1977 m. – doc. S. Kindziulis (1930-2008). 1977 m. ji vėl buvo sujungta su Higienos katedra. 1977-1980 m. jungtinei katedrai vadovavo doc. J. Rauba, 1980-1986 m. doc. V. Obelenis (nuo 1991 m. – profesorius), o 1986-1991 m. – prof. J. Petrauskienė (1933-2014). 1991 m. rugsėjo mėn. Socialinės medicinos katedra vėl tapo savarankiška. Vedėja išrinkta prof. J. Petrauskienė. Nuo 2001 m. katedrai, pakeitusiai pavadinimą į Sveikatos vadybos, vadovauja prof. Ramunė Kalėdienė.

apie katedros veiklą

 PRIVALOMIEJI DALYKAI

Bakalaurams ir vientisųjų studijų studentams Magistrantams
Socialinė medicina ir visuomenės sveikatos istorija Visuomenės sveikata ir jos priežiūra
Mokslo tiriamojo darbo organizavimo pagrindai Vadyba ir organizacijų valdymas
Sveikatos priežiūros valdymas, kokybė ir teisės pagrindai Lyderystė ir pokyčių valdymas
Socialinė medicina ir sveikatos priežiūros valdymas Mokslo tiriamojo darbo organizavimas
Medicininė teisė ir socialinė medicina Sveikatos informacijos valdymas
Sveikatos teisė ir socialiniai aspektai Sveikatos teisė
Sveikatos priežiūros valdymas ir teisė Pokyčių valdymas visuomenės sveikatos priežiūroje
Odontologijos istorija ir teisė Visuomenės sveikata, sveikatos priežiūra ir sveikatos priežiūros organizavimo  praktika
Teisės pagrindai Sveikatos priežiūros sistemos valdymas
Vadyba Sveikatos priežiūros vadyba ir rinkodara
Rinkodara Smulkaus verslo vadyba

PASIRENKAMIEJI DALYKAI

Bakalaurams ir vientisųjų studijų studentams Magistrantams
Interesų konfliktų valdymas sveikatinimo veikloje Žmogiškųjų išteklių vadyba
Medicinos ir odontologijos istorija Paslaugų rinkodara
Mokslo tiriamojo darbo rengimo pagrindai Pacientų saugos vadyba ir rizikos valdymas
Sveikatos priežiūros vadybos praktika Verslumas biomedicinoje
Teisės pagrindai Globalioji sveikata

 Katedroje vykdomos dvi mokslo temos: „Lietuvos gyventojų sveikatos ir jos priežiūros netolygumai“ (vadovė – prof. habil. dr. R. Kalėdienė) bei „Sveikatos priežiūros kokybės ir valdymo analizė“ (vadovė – prof. dr. S. Sauliūnė).

Šiuo metu katedroje rengiamos daktaro disertacijos šiomis mokslinio darbo temomis:

 • Gydytojų ir sveikatos priežiūros paslaugų poreikio prognozės Lietuvos sveikatos reformos kontekste 2025-2035 metais;
 • Pagyvenusių ir senų žmonių teisių sveikatos priežiūros sistemoje užtikrinimo vertinimas.

Vykdyti mokslo projektai: 

 • Karolinska instituto vadovaujamas projektas „Smurtas tarp senyvo amžiaus žmonių: tarptautinio paplitimo tyrimas“ (ABUEL, 2008-2010);
 • Karalienės Marijos Londono universiteto „Geriausia sveikatos paslaugų praktika imigrantams Europoje“ (EUGATE, 2008-2010);
 • Europos miestų sveikatos rodiklių sistema: miesto sveikatos stebėsena ir analizė sveikatos politikai (EURO URHIS 2, 2009-2012);
 • LEPHIE (Europos visuomenės sveikatos lyderiai, 2010-1013);
 • Visuomenės sveikatos, slaugos ir reabilitacijos praktinio mokymo centro sukūrimas (2012);
 • Norway Grants programos finansuojamas projektas „Sveikatos netolygumų nustatymo ir mažinimo gebėjimų stiprinimo modelio sukūrimas” (2014-2017);
 • Projektas su Maltos ordino pagalbos tarnyba „NVO stiprinimas kokybiškų paslaugų teikimui“ (2019-2020);
 • Nacionalinis COVID-19 Sero-epidemiologinis suaugusių gyventojų tyrimas (2020);
 • Nacionalinis projektas „Sunkiomis ir nepagydomomis ligomis sergančių asmenų orumo gyvenimo pabaigoje užtikrinimas Lietuvoje: sampratos, lūkesčiai, galimybės ir kliūtys“ (2020-2021).

Vykdomi mokslo projektai:

 • Bendradarbiaujant su Roterdamo universitetu, nuo 2003 m. vykdomi tęstiniai mirtingumo netolygumų tyrimai: Tackling Health Inequalities in Europe: an Integrated Approach LIFEPATH;
 • Nuo 2020 m. kartu su partneriais vykdomas tarptautinis projektas „Towards elimination of cervical cancer: intelligent and personalized solutions for cancer screening”;
 • 2022-2023 projektas „SARRS-CoV-2 infekcijos paplitimo Lietuvoje tyrimas serologiniais metodais“.
Sveikatos vadybos katedra
Tilžės g. 18, LT-47181 Kaunas
+370 37 327 373
Prof. habil. dr. Ramunė Kalėdienė
Sveikatos vadybos katedros vedėja
Visi kontaktai