Laboratorijos vadovas

Prof. dr. Renata Bižienė

El. paštas renata.biziene@lsmu.lt

 

1987 metais Lietuvos veterinarijos akademijoje  buvo įkurta Žemės ūkio gyvūnų Citogenetikos laboratorija, kuri 1997 m., atidarius naują molekulinės genetikos padalinį, reorganizuota į K. Janušausko gyvūnų genetikos laboratoriją. Laboratorijos įkūrėjas buvo doc. Kazimieras Janušauskas (g. 1939-1999 m.). Jo iniciatyvos dėka Lietuvoje buvo pradėti žemės ūkio gyvūnų citogenetiniai ir molekuliniai tyrimai, įkurta gyvūnų genetikos laboratorija bei žemės ūkio gyvūnų  genų bankas, pradėti tirti ir saugoti Lietuvos vietiniai gyvuliai. Genetikos laboratorijai doc. Kazimieras Janušauskas vadovavo 1993 – 1999 m. 1999 – 2017 metų laboratorijai vadovavo prof. Ilona Miceikienė. 2000 metais genetikos laboratorijai suteiktas K.Janušausko vardas. Dr. K. Janušausko gyvūnų genetikos laboratorijoje yra įkurtas „Naminių gyvūnų ir paukščių DNR bankas”, kuriame kaupiami Lietuvoje auginamų naminių gyvūnų ir paukščių rūšių ir veislių DNR mėginiai. 2011 metais po MA ir VA susijungimo  dr. K.Janušausko gyvūnų genetikos laboratorija tapo Biologinių sistemų ir genetinių tyrimų instituto dalimi. Praplėtus mokslinių tyrimų sritis, nuo 2014m. lapkričio 1 d. dr. K. Janušausko gyvūnų genetikos laboratorija vadinasi K. Janušausko genetikos laboratorija.  

Laboratorijos misija– naujausių genetinių metodų pagalba didinti selekcijos efektyvumą ir gyvulių produktyvumą, gerinti pieno ir mėsos kokybę, tirti veislinių gyvulių genetines ydas bei paveldimas ligas, nustatyti kilmę, atlikti žemės ūkio gyvūnų genetinių išteklių tyrimus, vykdyti žmogaus genetinių ligų žymenų tyrimus, kaupti genetinę medžiagą DNR banke,  vykdyti fundamentalius bei taikomuosius mokslinius tyrimus. Laboratorijoje yra naujausia citogenetikos ir molekulinės genetikos įranga. Laboratorijos specialistai  turi ilgametę patirtį tiriant, saugant ir propaguojant Lietuvos nacionalines gyvulių veisles, dalyvavo ruošiant Lietuvos nacionalinių gyvūnų išteklių panaudojimo ir išsaugojimo programą.

Laboratorijos vadovas

Lektorė Loreta Šalomskienė

El.paštas loreta.salomskiene@lsmu.lt

1970 m. Biologijos katedroje įkurta citogenetikos laboratorija. Atlikti darbai tapo plačiai žinomi ir įvertinti Lietuvoje ir kitose šalyse. Laboratorijai vadovavo prof. A. Sinkus, stažavęsis ir dirbęs Vienos bei Ulmo universitetuose. 2004 m. Biologijos katedros bazėje įkurtas KMU mokslinis ” Dvynių centras“,  kuris dabar veikia Biologinių sistemų ir genetinių tyrimų institute. Mokslinis “Dvynių centras” yra genetikos mokslo, studijų ir paslaugų, visuomeniniais pagrindais veikiantis, jungtinis darinys. Jis apima  Lietuvos sveikatos mokslų universiteto padalinius: Biologinių sistemų ir genetinių tyrimų institutą,  Vaikų ligų kliniką, Ortodontijos kliniką, Endokrinologijos instituto cukrinio diabeto laboratoriją, Kardiologijos instituto kardiologinių tyrimų automatizacijos laboratoriją, Gastroenterologijos kliniką. Panaudojant klasikinį dvynių metodą, tiriamas daugiaveiksnės patologijos paveldėjimas. 2011-2016 m. “Dvynių centrui” vadovavo profesorė Ilona Teodora Miceikienė. Nuo 2016 m. lapkričio mėn. “Dvynių centro” veiklą koordinuoja lektorė Loreta Šalomskienė.

Laboratorijos vadovas

Prof. habil. dr. Aleksandr Bulatov

El. paštas aleksandr.bulatov@lsmu.lt

Daugiau kaip 45 metus sėkmingai nagrinėjamos  regimojo suvokimo  problemos. Per šį laiką mokslininkai, taikant šiuolaikines metodikas, įdiegtas stažuočių užsienyje dėka, tyrė atskirų regimosios žievės ir požievio neuronų recepcijos laukų bei jų sistemų struktūros ir veiklos principus; nagrinėjo objektų formos, dydžio, ryškio, bei spalvos suvokimą, aiškino spalvinio  konstantiškumo ir invariantiškumo neurofiziologinę prigimtį, regos lauko anizotropijos dėsningumus; matematiškai modeliavo įvairių  regimojo suvokimo reiškinių ypatybes. 1991 m. laboratorijos mokslininkai aktyviai dalyvavo rengiant  Lietuvoje Europos mokslinę konferenciją ECVP-1991. 1993 m. katedros mokslininkų darbą teigiamai įvertino oficiali Tarptautinė kokybės komisija, pripažindama, kad čia vykdomi svarbūs moksliniai projektai. Bendradarbiaujant su užsienio kolegomis, išleista monografija “Erdvinis spalvų regėjimas”. 1993 m. prof. A.Bertuliui paskirta Lietuvos nacionalinė premija.   Pastaruosius 20 metų laboratorijos mokslininkai tęsė regimųjų objektų  dydžio, formos, statumo bei kreivumo  suvokimo tyrimus. Svarbi šiuolaikinių mokslinių tyrimų dalis yra tolimesnis geometrinių ilgio iliuzijų matematinių modelių vystymas tam, kad paaiškinti regimųjų objektų lokalizacijos suvokimo iškraipymus besiremiant neuroninių jaudinimų centroido nustatymo procedūrų ypatybėmis.