LSMU TARPTAUTINĖJE ERDVĖJE

užsienio studentai

Penktadalis visų Universiteto studentų – užsienio šalių piliečiai. Daugiausia – Izraelio, Švedijos, Vokietijos ir Indijos piliečiai. Iš viso universitete studijuoja 87 šalių piliečiai. Didžiuojamės nuolat augančia Universiteto užsieniečių alumnų diaspora – daugiausiai – iš Izraelio ir Libano.
Greta studijų, drauge su užsienio studentų komitetu „ICOSA“ (angl. „International Committee of Student Association“), studentai ruošia įvairaus pobūdžio užsiėmimus, skatinančius užsienio studentų saviraišką ir socializavimąsi. Tai leidžia jiems geriau prisitaikyti Universitete ir tapti neatsiejamais bendruomenės nariais.

studentai pagal šalis

Universitete užsienio studentams organizuojamos pažintinės kultūrinės ekskursijos, sporto varžybos. Puoselėjamos įvairių šalių kultūros ir tradicijos. Pirmojo kurso studentams, mentoriams, tutoriams, ambasadoriams organizuojami tiksliniai renginiai, orientuoti į jų didesnę integraciją Universitete ir kompetencijos kėlimą.

Aktyviai vykdomos mentorystės, tutorių, studentų ir tėvų ambasadorių programos bei psichologinio konsultavimo ir įvairių renginių organizavimo užsienio studentams veiklos gerina naujai atvykusių užsienio studentų integraciją. Prisideda ir prie užsienio studentui draugiškos aplinkos Universitete kūrimo bei didina Universiteto patrauklumą.

Anglų kalba studijuojančių studentų pasiskirtymas pagal pilietybes