Širdies chirurgija

Širdies chirurgijos rezidentūros studijų programos tikslai yra:  

  1. Parengti visapusiškai išsilavinusį, dorą, iniciatyvų, savarankišką, etiškai atsakingą, kūrybingą, besidomintį mokslo naujovėmis gydytoją specialistą, gebantį spręsti problemas ir dirbti komandoje; 
  2. Parengti gydytoją specialistą, turintį gydytojo širdies chirurgo profesinę kvalifikaciją ir gebantį taikyti įgytas žinias, įgūdžius ir gebėjimus praktiniame darbe Lietuvos ir Europos sąjungos valstybių širdies chirurgijos skyriuose; 
Programos valstybinis kodas
7330GX039
Studijų rūšis
Universitetinės 
Studijų pakopa
Profesinės rezidentūros studijos
Studijų sritis
Medicinos ir sveikatos mokslai
Studijų kryptis
Medicina
Studijų trukmė
5 metai
Programos vykdymo kalba
Lietuvių
Suteikiama profesinė kvalifikacija
Gydytojas širdies chirurgas

Širdies chirurgijos rezidentūros studijų programa yra taikomojo pobūdžio, orientuota į praktinę veiklą, ugdanti bendražmogiškąsias vertybes, tobulinanti mokslinio-tiriamojo darbo gebėjimus ir suteikianti gydytojo širdies chirurgo profesinę kvalifikaciją. 

Programos apimtis

Apimtis kreditais 330

Darbo krūvis valandomis 8826
Kontaktinio darbo valandos 7726
Savarankiško darbo valandos 1100

 

 

kontaktai konsultacijai

Nesate tikri, kokia specialybė jums geriausiai tiktų?
Susisiekite su mumis. Papasakosime apie studijų programas, jų skirtumus, supažindinsime detaliau su galimybėmis studijuoti.
doc. Algimantas Budrikis
Rezidentūros programos koordinatorius