Atviro Lietuvos sveikatos mokslų universiteto fondo veiklos pagrindinis tikslas – finansiškai paremti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto doktorantus, pedagoginius bei mokslo darbuotojus, vykstančius į stažuotes, kelti profesinę kvalifikaciją, dalyvauti konferencijose ar panašiuose renginiuose užsienyje.
Doktorantams doktorantūros studijų laikotarpiu gali būti skiriama iki 2000 Eur parama.
Pedagoginiam bei mokslo darbuotojams 3 metų laikotarpiu gali būti skiriama iki 1500 Eur parama.

Atvirą fondą valdo Atviro fondo valdyba, kurią sudaro 5 asmenys: Atviro fondo valdybos pirmininkas ir Atviro fondo valdybos nariai.

REIKALAVIMAI

Asmuo, siekiantis gauti finansavimą iš Atviro fondo, turi užpildyti Universiteto Atviro fondo paraišką (LSMU Mokslinės veiklos reglamento 4 priedas). Paraiškoje privaloma nurodyti renginio pavadnimą lietuvių kalba (skliausteliuose galima nurodyti renginio pavadinimą ir originalo kalba).

Kartu su užpildyta paraiška turi būti pateikiama:

  • priimtų tezių patvirtinimo kopija;
  • kvietimo į stažuotę kopija;
  • kiti dokumentai, liudijantys apie išvyką.

Svarbu. Užpildyta ir pasirašyta paraiška su prie jos pridedamais dokumentais, ne vėliau kaip likus dviem mėnesiams iki numatomos išvykimo į renginį dienos, įteikiama Mokslo centrui.

Svarbu. Jeigu paskirtas kelionei finansavimas, vykti į išvyką atostogų metu negalima!

Dienpinigių dydžių sąrašas

Jeigu renginys vyks nuotoliniu būdu, iš Atviro LSMU fondo finansavimą galima gauti dalyvio registracijos mokesčiui  kompensuoti. Finansavimo gavimo etapai:

  • Pirmiausiai teikiama paraiška atviro fondo valdybai, bet ne vėliau kaip likus dviem mėnesiams iki numatomo renginio dienos.
  • Atliekamos viešųjų pirkimų procedūros: Standartiškai iniciatoriai teikia pirkimo planus, po to paraiškas ir pagal parinktą pirkimo būdą yra  įvykdomos pirkimo procedūros.
  • Patvirtinus pirkimus, vykdomas mokėjimas už renginį.
  • Jeigu doktorantas yra darbuotojas, būtina užsipildyti per rdp kvalifikacijos kėlimą nuotoliniu būdu. Prieš tai susitvarkyti registracijos mokėjimą. Pildant kvalifikacijos kėlimo prašymą, nereikia varnele žymėti „registracijos mokesčio“, kadangi iki šio prašymo pildymo jau turi būti sutvarkytos finansavimo procedūros (t.y. įvykęs Atviro fondo valdybos posėdis). Jeigu doktorantas nėra LSMU darbuotojas, tada pasinaudoti šiuo finansavimu nėra galimybės.

Doktorantams

Vykstant į išvyką doktorantas papildomai turi rašyti prašymą „Dėl doktoranto išvykos“, kuriame nurodo konkrečią išvykos datą ir konkrečią mokslinio tyrimo atlikimo vietą. Prašymą būtina pristatyti į Universiteto Mokslo centrą iki išvykimo datos.

Jeigu doktorantas yra įdarbintas Universitete kaip darbuotojas, tada jis taip pat privalo pildyti nustatytos formos prašymą kiekvienai komandiruotei „Tabelių“ sistemoje.

Pedagoginiam ir mokslo darbuotojams

Vykstant į išvyką ir gavus finansavimą, darbuotojas privalo pildyti nustatytos formos prašymą kiekvienai komandiruotei „Tabelių“ sistemoje.

Svarbu. Jeigu paskirtas kelionei finansavimas, vykti į išvyką atostogų metu negalima!

Dienpinigių dydžių sąrašas

Dokumentai priimami
Adresas: A. Mickevičiaus g. 7, 106 kab.
Jūratė Janušaitienė
Atviro LSMU fondo techninė sekretorė