Lietuvos sveikatos mokslų universitetas LSMU Maisto saugos studijos- Maisto technologijos

Maisto sauga

Maisto sauga I pakopos vienintelė Visuomenės sveikatos studijų krypties programa savo turiniu apimanti maisto gamybos rizikos veiksnių identifikavimą, jų kontrolę ir valdymą, saugių ir aplinkai draugiškų maisto saugos kontrolės priemonių taikymą visoje maisto tvarkymo grandinėje nuo „ūkio iki stalo“ bei tiekiamo maisto palankios mitybinės vertės užtikrinimą. Įgyti gebėjimai realizuojami maitinimo organizavimo, maisto kokybės įvertinimo ir užtikrinimo bei maisto tvarkymo kontrolės srityse.  

Baigus studijas suteikiamas sveikatos mokslų bakalauro laipsnis.

 

Kvalifikacinis laipsnis
Bakalauras
Studijų krypčių grupė
Sveikatos mokslai
Studijų kryptis
Visuomenės sveikata
Fakultetas
Veterinarijos
Studijų forma
Nuolatinė
Studijų trukmė
4 metai
Priėmimo taisyklės
Prašymų pildymas ir sutarčių pasirašymas

profesinė perspektyva

Maisto saugos specialistus Lietuvoje rengia vienintelis LSMU Veterinarijos fakultetas. Tai specialistai – maisto srities ekspertai, kurių laukia tiek didžiosios, tiek mažosios privačios maisto perdirbimo įmonės, mokslo ir mokymo įstaigos, valstybinės ir tarptautinės institucijos, laboratorijos.

Tapę maisto saugos specialistais, išmanysite maisto gamybos technologų įtaką produkcijos saugai, gebėsite vertinti  ir  taikyti  naujas  maisto  žaliavų  ir  produktų  gavybos,  ruošimo,  perdirbimo  ir saugojimo technologijas, analizuoti jų ryšį su maisto sauga ir visuomenės sveikata. Įgysite žinių užkrečiamųjų  ir  neužkrečiamųjų  ligų srityse ir mokėsite taikyti populiacinių tyrimų metodus.

Maisto saugos specialistai dirba gyvūninių ir augalinių maisto produktų saugos užtikrinimo grandyse, maisto įmonėse, prekybos centruose, viešojo maitinimo įmonėse. Taip pat jie gali dirbti visuomenės sveikatos specialisto darbą įvairaus lygio valstybinėse ir tarptautinėse institucijose, mokslo ir mokymo įstaigose, laboratorijose, Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje bei jai pavaldžiose institucijose, visuomenės sveikatos centruose ir kt.

studijų dalykai

PRAKTIKA STUDIJŲ METU

Praktiką atliksite įvairiose maisto gamybos įmonėse.

Dažniausios praktikos atlikimo vietos Lietuvoje:

AKADEMINIŲ MAINŲ PROGRAMOS STUDIJOMS IR PRAKTIKAI

Pagal ERASMUS+ ir kitas akademinių mainų programas galėsite išvykti studijuoti ar atlikti praktiką užsienio šalių universitetuose.

>50
šalių
>220
universitetų
~400
išvykstančių studentų kasmet
3–12
mėnesių studijų trukmė
2–12
mėnesių praktikos trukmė

Studijų aplinka

LSMU maisto saugos studijos vyksta moderniose auditorijose, atnaujintose laboratorijose, sukurtos stiprios praktikos bazės, praktinių įgūdžių mokoma pasitelkus šiuolaikišką simuliacinę įrangą.

Apgyvendinimas

LSMU studentai turi galimybę apsigyventi viename iš universitetui priklausančių bendrabučių. Bendrabučiai įsikūrę strategiškai patogiose vietose, netoli nuo universiteto padalinių, šalia yra autobusų ir troleibusų stotelės, parduotuvės bei įvairios pramogų vietos.

Studentų
bendrabučiai
9

Išsamiau apie priėmimą

Priėmimo etapai ir datos
Išankstinis institucinis priėmimas2024-03-18 – 2024-05-15
Bendrasis priėmimas2024-06-01 – 2024-08-22
Papildomas institucinis priėmimas2024-08-26 – 2024-08-28

Priėmimo taisyklės

2024 m. priėmimo taisyklės

Išankstinio priėmimo sąlygos:

Išankstinis priėmimas įgysiantiems brandos atestatą 2024 m.

Abituriente, jeigu  dar neturi atestato ir planuoji studijuoti Mediciną, Odontologiją, Veterinarinę mediciną gali dalyvauti standartizuotame motyvacijos vertinimo pokalbyje. Pokalbis vertinamas nuo 0 iki 1,5 balo.

Jeigu apsisprendei, Tau reikia:

1. Pasirinkti pageidaujamą vientisųjų arba bakalauro studijų programą.

2. Prisijungus prie Priėmimo sistemos pateikti prašymą ir įkelti:

 • gyvenimo aprašymą (pagal „Europass CV formą);
 • dokumento, įrodančio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos baigimą, kopija (jeigu baigta programa);
 • kitus pasiekimus patvirtinančių dokumentų kopijas (jeigu turite).

3. Stojantieji į Medicinos, Odontologijos ir Veterinarinės medicinos studijų programas gali dalyvauti standartizuotame motyvacijos vertinimo pokalbyje.  Pokalbis vertinamas nuo 0 iki 1,5 balo. Daugiau informacijos apie motyvacijos vertinimo poklabį rasite čia.

Išankstinis priėmimas turintiems brandos atestatą

Priėmimas vykdomas į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės nefinansuojamas vietas.

Jeigu apsisprendei, Tau reikia:

1. Pasirinkti pageidaujamą vientisųjų arba bakalauro studijų programą.

2. Prisijungus prie Priėmimo sistemos pateikti prašymą ir įkelti:

 • brandos atestato ir jo priedo kopijas;
 • pavardės ar vardo keitimą patvirtinančio dokumento, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu kopiją;
 • pasiekimus patvirtinančių dokumentų kopijas (jei turite).

3. Stojantieji į Medicinos, Odontologijos ir Veterinarinės medicinos studijų programas gali dalyvauti standartizuotame motyvacijos vertinimo pokalbyje.  Pokalbis vertinamas nuo 0 iki 1,5 balo. Daugiau informacijos apie motyvacijos vertinimo poklabį rasite čia.

Bakalauro studijų kaina
Studijų programaMetinė studijų kaina (EUR)
Akušerija (NL)3836
Burnos higiena (NL)3836
Ergoterapija (NL)3836
Gyvūnų mokslas  (NL)3836
Gyvūnų mokslas  (I)2557
Gyvūno ir žmogaus sąveika  (NL)3836
Gyvūno ir žmogaus sąveika  (I)2557
Kineziterapija (NL)3836
Medicininė ir veterinarinė genetika (NL)3850
Medicininė ir veterinarinė biochemija (NL)3850
Maisto sauga (NL)3836
Maisto sauga (NL)3836
Slauga (NL)3836
Sveikatos psichologija (NL)3836
Visuomenės sveikata (NL)3836
Santrumpos: NL  – nuolatinė studijų forma; I – ištęstinė studijų forma.
Registracijos studijoms įmoka

Registracijos studijoms įmoka – 50,00 EUR.
Įmoka mokama pasirašant studijų sutartį.

Sąskaitos rekvizitai:
Gavėjas – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, įmonės kodas 302536989;
Gavėjo bankas – AB SEB bankas, sąskaitos Nr. LT097044060002905377, kodas 70440;
Mokėjime nurodyti įmokos kodą P6174 ir stojančiojo vardą, pavardę.

Nuo registracijos mokesčio atleidžiami:

 1. Asmenys, ne vyresni kaip 25 metų, kurių tėvai (įtėviai) yra mirę arba turėtas vienintelis iš tėvų (įtėvių) yra miręs bei asmenys, kuriems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba);
 2. Asmenys turintys negalią ir 45 proc. ar mažesnį dalyvumo (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – darbingumo) lygį.
  Šie asmenys vietoje sumokėto registracijos studijoms mokesčio kvito turi pateikti dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą
  Pastabos:
  Stojamąją studijų įmoką už stojantįjį gali sumokėti pats stojantysis arba kitas fizinis ar juridinis asmuo, tačiau būtina teisingai nurodyti mokėjimo duomenis. Neteisingai nurodžius mokėtoją, įmokos paskirtį ar įmokos kodą, lėšos nebus įskaitomos.

Nusprendus nebedalyvauti priėmime ar nutraukus studijų sutartį, sumokėta įmoka negrąžinama.

Kitos bakalauro studijų programos

Bakalauro studijos apima 13 studijų programų – tiek tiesioginiam darbui su pacientais, tiek specialybes, orientuotas į tyrimus, mokslinę ir analitinę veiklą.

Nesate tikri, kokia specialybė jums geriausiai tiktų?

Susisiekite su mumis. Papasakosime apie studijų programas, jų skirtumus, supažindinsime detaliau su galimybėmis studijuoti.


Kontaktai konsultacijai

komisija@lsmu.lt