Struktūrinių fondų lėšų projektai

< Grįžti

LSMU veiklos, skirtos gydytojų kompetencijų ir kvalifikacijos tobulinimui

Projekto Nr.: 09.4.2-ESFA-V-715-05-0001

Projekto pavadinimas: LSMU veiklos, skirtos gydytojų kompetencijų ir kvalifikacijos tobulinimui (LSMU-GYD-KOM)

Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2018-09-06 iki 2023-12-31

Projekto vadovas: Jolanta Petrylė

Bendra projekto vertė: 8 447 245,31 Eur

Projekto partneriai: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė

 

Santrauka: Projekto tikslas – užtikrinti LSMU teikiamų formaliojo ir neformaliojo ugdymo paslaugų kokybę bei pasiūlą gydytojams, gydytojams rezidentams.

Teikiamu projektu „LSMU veiklos, skirtos gydytojų kompetencijų ir kvalifikacijos tobulinimui (LSMU-GYD-KOM)“ sprendžiama problema – nepakankamos gydytojų, gydytojų rezidentų kompetencijos ir kvalifikacija, susijusi su itin sparčia sveikatos priežiūros sistemos kaita – naujų gydymo metodikų, naujų gydymo algoritmų, naujų vaistų ir kitų technologijų išmanymu ir taikymu profesinėje praktikoje. Didėjantis tiek pacientų, tiek gydytojų, gydytojų rezidentų mobilumas bei tarptautiškumas taip pat reikalauja gydytojui išmanyti skirtingas ligų gydymo metodikas, gebėti jas palyginti, žinoti jų privalumus ir trūkumus, o pacientui pasiūlyti priimtiniausią ir pagrįstai geriausią jo ligos gydymo būdą. gyvendinamas projektas suteiktų galimybę LSMU, didžiausiai biomedicinos srities valstybinei aukštajai mokyklai Lietuvoje, sukurti gydytojų kvalifikacijos kėlimo programas (viso: 33 vnt.) pagal kurias vėliau, projekto įgyvendinimo metu, būtų keliama gydytojų kvalifikacija. Gydytojai, gydytojai rezidentai taip pat dalyvautų kituose tobulinimosi kursuose, seminaruose, komandiruotėse, mokslinėse praktinėse konferencijose. Viso šiais būdais kvalifikaciją ir kompetencijas pakėlusių gydytojų, gydytojų rezidentų skaičius siektų daugiau nei 3,975 asm. Planuojama nurodytą tikslinę grupę sudaryti iš 6 apskričių gydytojų: Tauragės, Telšių, Klaipėdos, Kauno, Šiaulių, Marijampolės.

Siekiamas rezultatas: Asmenys, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas – 3975 asm. Asmenys, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal formaliojo švietimo programas ar modulius – 150 asm.

Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.4.2-ESFA-V-715 įgyvendinimo priemonė „Formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų įvairioms besimokančiųjų grupėms teikimas“