Publikacijų rengimas

Rekomendacijos autoriams

Mokslinio tyrimo rezultatų publikavimas žurnale yra svarbus žingsnis tyrėjo akademinėje veikloje.

Autoriai, rengdami mokslinį straipsnį, turėtų vadovautis Tarptautinio medicinos žurnalų redaktorių komiteto (ICMJE) rekomendacijomis Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Siekiant išvengti citavimo klaidų ir teisingai sudaryti literatūros sąrašus, rekomenduojama naudotis licencijuotomis informacijos tvarkymo programėlėmis RefWorksEndNotes arba laisvai prieinamomis  ZoteroMendeley ar kitomis.

Tyrimo statistiniams duomenims apdoroti rekomenduojama naudotis:

 • SPSS Campus Professional Desktop paketu, kuris leidžia atlikti išsamų duomenų paruošimą ir statistines analizes. Prieiga prie SPSS galima:
  • – kompiuteriai nr. 1-20 (Bibliotekos ir informacijos centro kompiuterių salė 4 a.);
  • – 5 kompiuteriai (VA Biblioteka);
  • – asmeninė paskyra (dėl asmeninės licencijos kreiptis remontas@lsmu.lt).
 • Programinės įrangos paketu ATLAS.ti, kuris skirtas kokybinei tekstinių, grafinių, garso ir vaizdo duomenų rinkinių analizei. ATLAS.ti galite naudotis 4 a. kompiuterių salėje, kompiuteris nr. 21. Dėl prisijungimo duomenų kreiptis į budintį darbuotoją. Vartotojo instrukcija (anglų k.).
Tinkamo žurnalo parinkimas
Kaip pasirinkti žurnalą?

Renkantis žurnalą, kuriame ketinate publikuoti savo straipsnį, būtina atkreipti dėmesį į:

 • Tinkamumą pagal turinį (tematika, straipsnio tipas, tikslinė auditorija);
 • Kokybę (indeksavimas, tarptautinis pripažinimas, citavimo rodiklis, reitingas atitinkamoje mokslo kategorijoje);
 • Universiteto mokslo rezultatų vertinimo tvarką;
 • Mokslo fundatoriaus reikalavimus (Universiteto mokslo fondo, LMT, Europos ir tarptautinių projektų reikalavimai);
 • Prieinamumas/surandamumas (atviroji prieiga, periodiškumas, tikslinės auditorijos dydis);
 • Žurnalų straipsnio recenzavimo mokestį (Article processing charge, APC).
Kur rasti tinkamus žurnalus?

Ieškant tinkamo žurnalo publikuoti mokslinį straipsnį rekomenduojama pasinaudoti Clarivate Analytics Journal Citation Reports teikiama paslauga, kur tereikia suaktyvinti „Match Manuscript“ mygtuką ir, atsivėrus naujam langui, įkelti straipsnio santrauką arba antraštę, ir sistema pateiks tinkamų publikuoti pagal jūsų temą žurnalų pavadinimus.

Galima ieškoti tinkamų žurnalų pasirinktinai ir pagal kategoriją, leidėją, regioną ar žurnalo pavadinimą, kur bus pateikiama visa išsami informaciją apie leidinį.

Ieškoti tinkamų žurnalų publikuoti savo rankraštį galima ir JAV NCBI parengtoje svetainėje JANE (Journal/Author Name Estimator), kurioje galima įvesti raktinius žodžius, antraštę ar straipsnio santrauką ir gauti siūlomų žurnalo sąrašą. Ši paslauga parengta PUBMed indeksuojamų žurnalų pagrindu, kurių pavadinimų kiekis didesnis nei JCR bazėje. Tačiau jame gali rastis ir grobuoniškų žurnalų, todėl reiktų įdėmiai patikrinti žurnalus. 

Kaip atpažinti grobuoniškus žurnalus?

Grobuoniški žurnalai naudodamiesi atvirosios prieigos modeliu siekia pasipelnyti iš tyrėjų, dažnu atveju tai nerecenzuojami žurnalai. Dažnai jų tinklalapiai ir žurnalo viršeliai yra identiški originaliems žurnalams arba tokiais pavadinimais iš viso nėra žurnalų.

Kaip atpažinti grobuonišką žurnalą?:

 • Greitas straipsnių recenzavimas arba jo visai nėra;
 • Intensyviai siunčia el. laiškus ir siūlo autoriams skelbti savo publikacijas būtent šiuose žurnaluose;
 • Tinklalpyje nurodomi žurnalo ankstesni tomai ir numeriai  neatsiveria ir nepateikia jokių straipsnių;
 • Pateikia rodiklį „Impact Factor“, nors žurnalas neindeksuojamas Web of Science Core Collection;
 • Dažniausiai pateikia el. kontaktus ir nenurodo fizinės dislokacijos vietos;
 • Informacija apie indeksavimą pateikiama neegzistuojančių duomenų bazių arba panašiais, bet ne tokiais  pavadinimais, pvz. „Medicus index “, „Medicine index”
 • Nurodo neegzistuojančius rodiklius, pavyzdžiui, „Universal Impact Factor“, „Global Impact Factor“.

Grobuoniškų žurnalų ir leidėjų sąrašus galima rasti BEALL‘S LIST tinklalapyje.

Publikavimas atviroje prieigoje

LSMU yra paskelbęs atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų mandatą, kuris registruotas tarptautiniame ROARMAP registre, todėl straipsniai turi būti publikuojami atvirosios prieigos žurnaluose (ang. Golden OA) arba jų kopijos įkeltos į institucinę talpyklą (angl. Green OA).

Kitas svarbus žingsnis –  patikrinti Clarivate Analytics Journal Citation Reports, ar pasirinktas žurnalas atitinka kokybės reikalavimus pagal Universiteto Mokslo fondo finansavimo reikalavimus. Pvz., Medicina-Lithuania, žurnalo IF yra 48.2 proc. nuo atitinkamos kategorijos agreguoto citavimo rodiklio, nustatyto žurnalo kryptinei kategorijai, todėl LSMU Mokslo fondas nefinansuoja straipsnio APC mokesčio šiame žurnale.

Autorius, sumokėjęs APC mokestį, pasirašęs CC BY licenciją ir publikavęs straipsnį atvirosios prieigos (angl. Open access) žurnale, neperleidžia leidėjui jokių turtinių teisių ir gali laisvai naudoti savo nuožiūra.

Siekdami tenkinti mokslo finansuotojų reikalavimą užtikrinti publikacijų atvirąją prieigą, autoriai gali publikuoti straipsnius ir komerciniuose žurnaluose, kurie yra prieinami  tik prenumeratoriams. Tačiau, norint tenkinti atvirosios prieigos sąlygas, autorius gali straipsnio kopiją įkelti į institucinę talpyklą (angl. Repository), jei tai sutinka leidėjas, nes šiuo atveju turtinės teisės priklauso leidėjui. Tai yra „žaliasis būdas“ (angl. Green OA). Patikrinti, kurių žurnalų leidėjai tai leidžia, galima Sherpa-Romeo portale įvedus žurnalo pavadinimą.

Jei Sherpa-Romeo portale žurnalo leidėjas yra nurodęs, kad straipsnio kopijos įkėlimas į institucinę talpyklą  neleidžiamas, galima kreiptis tiesiai į leidėją su prašymu leisti publikacijos kopiją įkelti į institucinę talpyklą. Tam rekomenduojama pasinaudoti Kūrybinės bendrijos (angl. Creative Commons) parengta automatizuota prašymo forma – Scholar‘s Copyright Addendum Engine, kurią užpildžius, susigeneruos autoriaus prašymas leidėjui. Šį dokumentą reikia kartu su rankraščiu išsiųsti leidėjui ir sulaukti redakcijos atsakymo. Toks publikavimo būdas yra nemokamas, yra tenkinami atvirosios prieigos reikalavimai ir nereikia mokėti APC mokesčio.

APC

An Article Processing Charge (APC) – tai straipsnio publikavimo mokestis, kurį autorius turi sumokėti tam, kad jo straipsnis būtų publikuotas atviros prieigos žurnaluose.

Žemiau pateiktos duomenų bazės, kuriose mūsų šalies autoriams suteikiamos APC nuolaidos, kadangi Lietuva yra EIFL (Electronic Information for Libraries) narė.

Duomenų bazėTaikoma nuolaidaŽurnalai, kuriuose suteikiama nuolaidaKaip gauti nuolaidą?
MDPI10% nuolaida (20% nuolaida tik žurnalui Medicina)MDPI sąrašasReikia užsiregistruoti MDPI sistemoje SuSy. Būtina naudoti institucinį el. paštą ir visus veiksmus atlikti prisijungus LSMU kompiuterių tinkle! Norint gauti nuolaidą, straipsnio pateikimo metu reikia pasirinkti mūsų universitetą iš sistemoje esančio meniu.

Instrukcija
(anglų k.). Daugiau informacijos.
SAGE20% nuolaidaSAGE sąrašasStraipsnio pateikimo metu, SAGE sistema turėtų automatiškai atpažinti mūsų šalį ar instituciją bei priskirti atitinkamą nuolaidą.

Instrukcija Gold Open Access autoriams (anglų k.).
Instrukcija Hybrid Open Access (SAGE Choice) autoriams (anglų k.).
Taylor&Francis50% nuolaidaT&F sąrašasNorint pateikti straipsnį, Taylor & Francis žurnalų sąraše reikia išsirinkti pageidaujamą žurnalą ir jo puslapyje spausti Got to submission page mygtuką. Straipsnio pateikimo proceso metu, Charges etape sistema turėtų automatiškai priskirti mūsų šaliai taikomą nuolaidą (pranešimas apie tai turėtų būti pateiktas lentelėje).

Instrukcija (anglų k.). Daugiau informacijos
Publikacijos registravimas

LSMU universiteto ir klinikų darbuotojai bei studentai privalo pateikti talpinimui DSpace CRIS talpykloje mokslines publikacijas, knygas, konferencijų tezes, bakalaurų, magistrų baigiamuosiuos darbus, apgintas doktorantų disertacijas, patentines paraiškas ir patentus, bei kitą mokslinę produkciją, jeigu tai nepažeidžia autorinių ir turtinių teisių. Publikacijas į LSMU CRIS Talpyklą įkelia atsakingi bibliotekos darbuotojai pagal rektoriaus 2021 m. įsakymu 2021-V-0699 nustatytą tvarką. 

Prašymą įtraukti publikaciją į LSMU CRIS talpyklą autorius privalo pateikti per savaitę nuo publikacijos paskelbimo leidinyje.  

Prašymai užregistruoti publikacijas teikiami elektroniniu paštu LSMU Bibliotekos Mokslinės Informacijos Skyriui (laura.zvironiene@lsmu.lt) arba pildant elektroninę publikacijų registravimo formą. Publikacijos forma pildoma publikacijos originalo kalba. 

Nepublikuoti konferencijų pranešimai – neregistruojami.

Registruojant publikaciją įtraukimui, autoriai gali pateikti reikiamus duomenis keliais būdais: 

Knygai   a. Originalus knygos egzempliorius
b. Skenuotas PDF dokumentas su abejomis knygos antraštinio lapo pusėmis, autoriais, prieskyromis, turiniu, įvadu, ISBN numeriu
Knygos daliai   a. Originalus knygos egzempliorius
b. Skenuotas PDF dokumentas su abejomis knygos antraštinio lapo pusėmis, autoriais, prieskyromis, turiniu, įvadu, ISBN numeriu
Straipsniui a. Originalus straipsnį išleidusio žurnalo egzempliorius
b. Nuoroda į elektroninį žurnalo egzempliorių
c. Skenuotas PDF dokumentas su abejomis žurnalo antraštinio lapo pusėmis, turiniu bei pilna straipsnio kopija, kur matyti visi autoriai, jų prieskyros, pilnas straipsnio tekstas ir bibliografija
Straipsniui konferencijos medžiagoje a. Originalus straipsnį išleidusio žurnalo ar tezių knygos egzempliorius
b. Nuroda į elektroninį žurnalo ar tezių knygos egzempliorių
c. Skenuotas PDF dokumentas su abejomis žurnalo/knygos antraštinio lapo pusėmis, turiniu bei pilna straipsnio kopija, kur matyti visi autoriai, jų prieskyros, pilnas straipsnio tekstas ir bibliografija
Konferencijos tezei a. Originalus tezę išleidusio žurnalo ar tezių knygos egzempliorius
b. Nuroda į elektroninį žurnalo ar tezių knygos egzempliorių 
c. Skenuotas PDF dokumentas su abejomis žurnalo/knygos antraštinio lapo pusėmis, turiniu bei pilna tezės kopija, kur matyti visi autoriai, jų prieskyros, pilnas tezės tekstas ir bibliografija  
Patentui ar patentinei paraiškai a. Originalus išradimą patvirtinantis dokumentas  
b. Nuoroda į dokumentų kopijas Lietuvos ar užsienio patentų duomenų bazėse 
Duomenų rinkiniui (informacija rengiama) 
Kontaktai
Laura Žvironienė laura.zvironiene@lsmu.lt  Tel.: +370 37 396040, viet.: 5330 Bendrosios CRIS užklausos, publikacijų sąrašai, atestacinės kortelės, straipsnių registravimas 
Daiva Černytė daiva.cernyte@lsmu.lt Tel.: +370 37 396040, viet.: 5330 Straipsnių, knygų registravimas   
Elvyra Bulavaitė elvyra.bulavaite@lsmu.lt Tel.: +370 37 396040, viet.: 5330 Konferencijų pranešimų, duomenų rinkinių registravimas, atvirasis mokslas 
Laura Petrauskienė laura.petrauskiene@lsmu.lt Tel.: +370 37 396043; viet.: 5308   ETD dokumentų registravimas, citavimo įrankiai, duomenų bazės, Oxsico 
Giedrius Tonkūnas giedrius.tonkunas@lsmu.lt Tel.: +370 37 327222, viet.: 5309 APC pažymos, mokslometriniai rodikliai 
Asta Burbulytė asta.burbulyte@lsmu.lt Tel.: +370 37 327222, viet.: 5309 Sisteminės apžvalgos, įrodymais pagrista medicina 
Gabija Jurkšaitytė gabija.jurksaityte@lsmu.lt Tel.: +370 37 327222, viet.: 5309 TBA