Gyvulininkystės institutas

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Gyvulininkystės instituto tikslas yra tarptautinio ir nacionalinio lygio biomedicinos mokslų srities zootechnikos ir biologijos krypčių fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų vykdymas. Instituto misija – užtikrinti Lietuvos kompetenciją ir pažangą gyvulininkystės srityje.

Instituto mokslininkai aktyviai bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio verslo partneriais, ūkininkais ir jų užsakymu atlieka mokslinius tyrimus, būtinus aktualių problemų sprendimui.

Palaikomi ryšiai su Latvijos, Estijos, Lenkijos, Švedijos, Bulgarijos, Austrijos, Serbijos, Danijos, Slovakijos, Rumunijos, Norvegijos, Vokietijos, Prancūzijos ir JAV mokslininkais.

Institutas yra 6BP kompetencijos tinklo projekto Monika, kurio tikslas harmonizuoti mokslinių tyrimų metodus maisto saugos ir kokybės srityje, partneris. Mokslininkai dalyvauja 7BP REGPOT projektuose Feed-to-Food bei BALTFOODQUAL, Cost veiklose: GEMINI „Motininio organizmo sąveika su gametomis ir embrionais“,EPICONCEPT „Epigenetika ir pastojimo aplinka. Pastojimo aplinka kaip epigenetinis svertas optimizuojant maisto gamybą ir žemės ūkio paskirties gyvūnų sveikatą“ bei FAIM „Nedestruktyvių atvaizdavimo ir spektroskopinių metodų optimizavimas ir standartizavimas siekiant patobulinti žemes ūkio gyvūnų kūno struktūrą ir mėsos kokybę“ ir  yra aktyvūs tarptautinių mokslinių organizacijų nariai.

Istorija

Institutas įkurtas 1952 metais. Instituto statusas daugelį kartų keitėsi: buvo valstybinis mokslo institutas, valstybės mokslo įstaiga, universiteto mokslo institutas. Ryšium su Valstybės mokslinių tyrimų įstaigų, susijusių su integruotu mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) plėtra pagal tinklo pertvarkos planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. spalio 1 d. nutarimu Nr. 989, nuo 2010 metų sausio 1 d. Lietuvos veterinarijos akademijos Gyvulininkystės institutas prijungtas prie Lietuvos veterinarijos akademijos pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugpjūčio 26 d. nutarimą Nr. 951. Lietuvos Respublikos Seimo 2010 m. birželio 30 d. nutarimu Nr. XI-973 reorganizavus Kauno medicinos universitetą ir Lietuvos veterinarijos akademiją sujungimo į Lietuvos sveikatos mokslų universitetą būdu nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. Institutas tapo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto  padaliniu.

LSMU Gyvulininkystės institutas
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Gyvulininkystės institutas, R. Žebenkos gatvė, Baisogala, Lietuva
+ 370 42 265 383
Prof. dr. Rolandas Stankevičius
Gyvūnų mokslų fakulteto dekanas
Visi kontaktai