Laboratorinės medicinos biologijos studijos - LSMU magistro studijos

Laboratorinės medicinos
Biologija

Studijų programa rengia kvalifikuotus, imlius mokslo naujovėms, kritiškai mąstančius, gebančius savarankiškai dirbti ir organizuoti laboratorijos darbą laboratorinės medicinos biologijos specialistus.

Baigus studijas suteikiamas sveikatos mokslų magistro kvalifikacinis laipsnis.

Kvalifikacinis laipsnis
Magistras
Studijų krypčių grupė
Sveikatos mokslai
Studijų kryptis
Medicina
Fakultetas
Medicinos
Studijų forma
Nuolatinė
Studijų trukmė
2 metai

studijos glaudžiai susijusios su praktiniu darbu

Laboratorinė medicinos biologija yra daugiaprofilinė (polivalentinė) studijų programa– apima įvairias laboratorinės diagnostikos sritis, tokias kaip laboratorinė biochemija, hematologija, imunohematologija, imunologija, mikrobiologija, genetika ir kt. Daugiaprofilinis programos pobūdis absolventams suteikia plačias įsidarbinimo galimybes – jie gali rinktis darbą norimo diagnostinio profilio laboratorijose.

Specialistų parengimas atitinka ne tik Lietuvos medicinos normos reikalavimus medicinos biologams, bet ir Europos Sąjungos aukštojo mokslo sistemos bei Pasaulio sveikatos organizacijos medicinos mokslo ir praktikos reikalavimus.

Priėmimo taisyklės
Prašymų teikimas ir sutarčių pasirašymas
Nesate tikri, kokia specialybė jums geriausiai tiktų?
Susisiekite su mumis. Papasakosime apie studijų programas, jų skirtumus, supažindinsime detaliau su galimybėmis.

Įgyjamos kompetencijos

Šioje studijų programoje studentai mokosi tokias disciplinas, kaip klinikinės laboratorijos darbo organizavimo principai, klinikinė biochemija ir laboratorinė diagnostika, semiasi vidaus ligų ir klinikinių tyrimų pagrindų, bendrosios biochemijos, epidemiologijos, klinikinės laboratorinės hematologijos, patologinės anatomijos, žmogaus fiziologijos, transplantacinės imunologijos ir kt., mokslinio darbo įgūdžius lavina atlikdami mokslo tiriamąjį darbą.

 

b

Profesinė perspektyva

  • Medicinos biologo praktika asmens sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose licenciją teikti laboratorinės diagnostikos paslaugas ir atlikti, vertinti bei interpretuoti klinikinės chemijos, hematologijos, bendrosios citologijos, imunologijos, mikrobiologijos, genetikos bei kitus klinikinius laboratorinius tyrimus.
  • Galėsite dirbti mokslo, mokymo ir taikomąją veiklą vykdančių institucijų laboratorijose.

studijų dalykai

AKADEMINIŲ MAINŲ PROGRAMOS STUDIJOMS IR PRAKTIKAI

Pagal ERASMUS+ ir kitas akademinių mainų programas galėsite išvykti studijuoti ar atlikti praktiką užsienio šalių universitetuose.

>50
šalių
>220
universitetų
~400
išvykstančių studentų kasmet
3–12
mėnesių studijų trukmė
2–12
mėnesių praktikos trukmė

Studijų aplinka

LSMU Slaugos studijos vyksta moderniose auditorijose, atnaujintose laboratorijose, sukurtos stiprios praktikos bazės, praktinių įgūdžių mokoma pasitelkus šiuolaikišką simuliacinę įrangą.

apgyvendinimas

LSMU studentai turi galimybę apsigyventi viename iš universitetui priklausančių bendrabučių. Bendrabučiai įsikūrę strategiškai patogiose vietose, netoli nuo universiteto padalinių, šalia yra autobusų ir troleibusų stotelės, parduotuvės bei įvairios pramogų vietos.

Studentų
bendrabučiai
9

Išsamiau apie priėmimą

Priėmimo į magistrantūrą etapai ir datos
Konkursinio balo sandara

  • Stojant į Klinikinės sveikatos psichologijos magistrantūrą:

KB = V×0,7+BD×0,1+M×0,2 +PB


  • Stojant į Išplėstinės slaugos praktikos, Slaugos lyderystės ir Sveikatinimo ir reabilitacijos magistrantūrą:

KB = V×0,8+DP+M×0,2 +PB


  • Stojant į kitas universitete vykdomas magistrantūros studijų programas:

KB= V×0,8+M×0,2+PB


KB – konkursinis balas.
V – diplomo priedėlyje/priede (baigusiems papildomąsias studijas, prie dalykų įvertinimų pridedami papildomųjų studijų pažymėjime įrašyti dalykai) išvardintų dalykų ir baigiamojo darbo įvertinimo svertinis vidurkis.
BD – baigiamojo darbo įvertinimas.
DP – ne mažesnė kaip 0,5 metų darbo pasirinktos magistrantūros studijų kryptyje (0, 5 balo). Darbo patirtis skaičiuojama iki 2024-06-20.
M – motyvacijos vertinimo komisijos narių įvertinimų aritmetinis vidurkis (iki 10 balų).
PB – mokslinės veiklos balas (iki 2 balų).

Surinkus vienodą konkursinį balą, pirmenybė teikiama:

  • turinčiam aukštesnį baigiamojo darbo įvertinimą;
  • turinčiam didesnį studijuotų dalykų įvertinimų vidurkį.

Magistrantūros studijų kaina
Studijų programaMetinė studijų kaina (EUR)
Laboratorinės medicinos biologija (NL)6634
Dailės terapija  (I)3511
Slaugos lyderystė (I)3511
Išplėstinė slaugos praktika (NL)5266
Sveikatinimas ir reabilitacija (NL)5266
Gyvensenos medicina (NL)5266
Medicininė chemija (NL) (vykdoma kartu su KTU)5266
Taikomoji visuomenės sveikata (NL)5266
Visuomenės sveikatos vadyba (NL)5266
Visuomenės sveikatos vadyba (I)3511
Maisto sauga (I)3511
Klinikinė sveikatos psichologija (NL)5266
Gyvūnų mokslas  (I)3511
Maisto mokslas (I)3511
Gyvūno ir žmogaus sąveika (I)3511
Santrumpos: NL  – nuolatinė studijų forma; I – ištęstinė studijų forma.

Registracijos studijoms įmoka

Registracijos studijoms įmoka – 40,00 EUR

Sąskaitos rekvizitai:
Gavėjas – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, įmonės kodas 302536989;
Gavėjo bankas – AB SEB bankas, sąskaitos Nr. LT097044060002905377, kodas 70440;
Mokėjime nurodyti įmokos kodą P6174 ir stojančiojo vardą, pavardę.

Nuo registracijos mokesčio  atleidžiami:

  • Asmenys, ne vyresni kaip 25 metų, kurių tėvai (įtėviai) yra mirę arba turėtas vienintelis iš tėvų (įtėvių) yra miręs bei asmenys, kuriems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba); 
  • Asmenys turintys negalią ir 45 proc. ar mažesnį dalyvumo (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – darbingumo) lygį. 

Šie asmenys vietoje sumokėto registracijos studijoms mokesčio kvito turi pateikti dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą.

Stojamąją studijų įmoką už stojantįjį gali sumokėti pats stojantysis arba kitas fizinis ar juridinis asmuo, tačiau būtina teisingai nurodyti mokėjimo duomenis. Neteisingai nurodžius mokėtoją, įmokos paskirtį ar įmokos kodą, lėšos nebus įskaitomos.

Nusprendus nebedalyvauti priėmime ar nutraukus studijų sutartį, sumokėta įmoka negrąžinama.

D.U.K.
Ar papildomosios studijos vykdomos lygiagrečiai su magistro studijomis?

Į magistrantūros studijas galima pretenduoti tik po papildomųjų studijų baigimo, pateikus baigtų studijų pažymėjimą.

Baigiau kolegines studijas. Ar galiu pretenduoti į magistro studijas?

Į magistrantūros studijas galite pretenduoti tik pabaigę atitinkamos studijų krypties papildomąsias studijas. Pabaigus studijas išduodamas papildomųjų studijų baigimo pažymėjimas apie išklausytus dalykus ir surinktus kreditus.

Ar baigus papildomąsias studijas suteikiamas universitetinis išsilavinimas?

Baigus papildomąsias studijas universitetinis išsilavinimas nesuteikiamas. Po papildomųjų studijų galima dalyvauti konkurse į magistrantūros studijas.

Ketinu įgyti antrąjį magistro kvalifikacinį laipsnį. Ar galiu pretenduoti į valstybės finansuojamą vietą?

Jeigu pirmųjų magistrantūros studijų metu daugiau kaip pusę studijų programos kreditų įgijote valstybės biudžeto lėšomis, dar kartą į valstybės finansuojamą vietą pretenduoti teisės neturite.

Ar galiu sudaryti studijų sutartį nuotoliniu būdu?

Jeigu naudojatės asmenine el. bankininkystės paslauga, studijų sutartį su Universitetu galite sudaryti nuotoliniu būdu.

Ar papildomųjų studijų klausytojui suteikiamas studento statusas?

Klausytojas turi tas pačias teises, pareigas ir atsakomybes, kaip ir Universiteto studentas, tačiau neturi studento statuso.

Nesate tikri, kokia specialybė jums geriausiai tiktų?
Susisiekite su mumis. Papasakosime apie studijų programas, jų skirtumus, supažindinsime detaliau su galimybėmis.