Senato nariai

Prof. dr. Jūratė Macijauskienė
Senato pirmininkė, Medicinos akademijos Slaugos fakulteto dekanė, Medicinos akademijos Slaugos fakulteto Geriatrijos klinika
Prof. dr. Gintaras Zamokas
Senato pirmininko pavaduotojas, Veterinarijos akademijos Veterinarijos fakulteto dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinika
Prof. dr. Ramunė Morkūnienė
Senato sekretorė, Medicinos akademijos Farmacijos fakulteto dekanė, Medicinos akademijos Neuromokslų instituto Biochemijos laboratorija

Prof. dr. Rimantas BenetisRektorius
Evelina AlūzaitėMedicinos akademijos studentė
Joana AžukaitėMedicinos akademijos studentė
Prof. dr. Elena BartkienėVeterinarijos akademijos Gyvūnų mokslų fakulteto
Gyvūnų auginimo tecnologijų institutas
Prof. dr. Vilmantė BorutaitėMedicinos akademijos
Neuromokslų instituto Biochemijos laboratorija
Doc. dr. Jurgita DailidavičienėVeterinarijos akademijos Veterinarijos fakulteto
Anatomijos ir fiziologijos katedra
Linas DarginavičiusMedicinos akademijos doktorantas
Doc. dr. Vaidotas GurskisMedicinos akademijos Medicinos fakulteto
Vaikų ligų klinika
Vika JaskevičiūtėMedicinos akademijos studentė
Prof. dr. Elona JuozaitytėMedicinos akademijos Medicinos fakulteto
Onkologijos instituto Onkologijos ir hematologijos klinika
Prof. habil. dr. Renaldas JurkevičiusProrektorius klinikinei medicinai, Medicinos akademijos Medicinos fakulteto
Kardiologijos klinika
Dr. Violeta JuškienėVeterinarijos akademijos
Gyvulininkystės instituto Ekologijos skyrius
Doc. dr. Birutė KarvelienėVeterinarijos akademijos Veterinarijos fakulteto
dr. L. Kriaučeliūno Smulkiųjų gyvūnų klinika
Prof. habil. dr. Ričardas KubiliusMedicinos akademijos Odontologijos fakulteto
Veido ir žandikaulių chirurgijos klinika
Dr. Juozas KupčinskasPodiplominių studijų dekanas, Medicinos akademijos Medicinos fakulteto
Virškinimo sistemos tyrimų instituto Klinikinės
ir molekulinės gastroenterologijos laboratorija
Prof. habil. dr. Vaiva LesauskaitėProrektorė mokslui, Medicinos akademijos Kardiologijos instituto
Molekulinės kardiologijos laboratorija
Prof. dr. Andrius MacasMedicinos akademijos Medicinos fakulteto
Anesteziologijos klinika
Prof. dr. Mindaugas MalakauskasVeterinarijos akademijos kancleris
Dr. Raimundas MockeliūnasVeterinarijos akademijos Veterinarijos fakulteto
Mikrobiologijos ir virusologijos instituto Virusologinių tyrimų laboratorija
Prof. habil. dr. Albinas NaudžiūnasMedicinos akademijos Medicinos fakulteto
Vidaus ligų klinika
Doc. dr. Aleksandr NovoslavskijVeterinarijos akademijos Veterinarijos fakulteto
Maisto saugos ir kokybės katedra
Doc. dr. Evaldas PadervinskisMedicinos akademijos Medicinos fakulteto
Ausų, nosies ir gerklės ligų klinika
Tautvydas PetrauskasMedicinos akademijos studentas
Prof. dr. Kęstutis PetrikonisProrektorius studijoms, Medicinos akademijos Medicinos fakulteto
Neurologijos klinika
Ieva PetrutytėVeterinarijos akademijos studentė
Prof. dr. Alius PockevičiusVeterinarijos akademijos Veterinarijos fakulteto
Veterinarinės patobiologijos katedra
Prof. habil. dr. Daiva RastenytėMedicinos akademijos kanclerė
Doc. dr. Dainius RazukevičiusMedicinos akademijos
Odontologijos fakulteto dekanas
Prof. dr. Vita RiškevičienėVeterinarijos akademijos Veterinarijos fakulteto dekanė,
Veterinarijos akademijos Veterinarijos fakulteto Veterinarinės patobiologijos katedra
Dr. Modestas RužauskasVeterinarijos akademijos Veterinarijos fakulteto
Mikrobiologijos ir virusologijos instituto Virusologinių tyrimų laboratorija
Prof. dr. Alfredas SmailysMedicinos akademijos Medicinos fakulteto
Ortopedijos traumatologijos klinika
Prof. dr. Rolandas StankevičiusVeterinarijos akademijos Gyvūnų mokslų fakulteto dekanas,
Veterinarijos akademijos Gyvūnų mokslų fakulteto Gyvūnų mitybos katedra
Doc. dr. Kęstutis StašaitisMedicinos akademijos Medicinos fakulteto
Skubiosios medicinos klinika
Prof. dr. Vesta SteiblienėMedicinos akademijos Neuromokslų instituto
Elgesio medicinos laboratorija
Mindaugas StonisMedicinos akademijos rezidentas
Prof. dr. Gintarė ŠakalytėMedicinos akademijos Medicinos fakulteto
Kardiologijos klinika
Vilma Traškaitė – JuškevičienėMedicinos akademijos doktorantė
Dr. Rimantas TreinysMedicinos akademijos Kardiologijos instituto
Membranų biofizikos laboratorija
Prof. dr. Sonata TrumbeckaitėMedicinos akademijos Neuromokslų instituto Biochemijos laboratorija
Prof. dr. Rasa UgenskienėMedicinos akademijos Medicinos fakulteto
Onkologijos instituto Onkologijos mokslo laboratorija
Prof. dr. Skaidra ValiukevičienėMedicinos akademijos Medicinos fakulteto
Odos ir venerinių ligų klinika
Doc. dr. Tomas VanagasMedicinos akademijos Medicinos fakulteto
Chirurgijos klinika
Doc. dr. Linas VeličkaMedicinos akademijos Medicinos fakulteto
Širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos klinika
Martyna VengrytėMedicinos akademijos studentė
Dovydas VerikasMedicinos akademijos rezidentas
Prof. dr. Rasa ŽelvytėVeterinarijos akademijos Veterinarijos fakulteto Anatomijos ir fiziologijos katedra

Senato nutarimai
Senato patvirtinti dokumentai
2020 m. rugsėjo 23 d.
Senato kolegija ir komisijos

Prof. dr. Rimantas Benetis

Prof. dr. Jūratė Macijauskienė

Prof. dr. Gintaras Zamokas

Prof. dr. Ramunė Morkūnienė

Prof. habil. dr. Daiva Rastenytė

Prof. dr. Mindaugas Malakauskas

Prof. habil. dr. Vaiva Lesauskaitė

Prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius

Prof. habil. dr. Albinas Naudžiūnas

Studentė Ieva Petrutytė

Prof. dr. Mindaugas Malakauskas (pirmininkas)

Doc. dr. Dainius Razukevičius (pirmininko pavaduotojas)

Studentė Martyna Vengrytė (sekretorė)

Rez. Mindaugas Stonis

Doc. dr. Vaidotas Gurskis

Prof. dr. Alfredas Smailys

Prof. dr. Rasa Želvytė

Prof. habil. dr. Vaiva Lesauskaitė (pirmininkė)

Prof. dr. Vita Riškevičienė (pirmininkės pavaduotoja)

Dr. Rimantas Treinys (sekretorius)

Dokt. Linas Darginavičius

Prof. dr. Elona Juozaitytė

Prof. dr. Andrius Macas

Studentė Vika Jaskevičiūtė

Doc. dr. Evaldas Padervinskis

Doc. dr. Modestas Ružauskas

Doc. dr. Kęstutis Stašaitis

Doc. dr. Tomas Vanagas

Prof. habil. dr. Daiva Rastenytė (pirmininkė)

Prof. dr. Elena Bartkienė (pirmininkės pavaduotoja)

Prof. dr. Sonata Trumbeckaitė (sekretorė)

Studentė Joana Ažukaitė

Prof. dr. Vilmantė Borutaitė

Doc. dr. Jurgita Dailidavičienė

Studentė Ieva Petrutytė

Doc. dr. Aleksandr Novoslavskij

Dr. Vesta Steiblienė

Prof. habil. dr. Albinas Naudžiūnas (pirmininkas)

Prof. dr. Kęstutis Petrikonis (pirmininko pavaduotojas)

Rez. Dovydas Verikas

Studentė Evelina Alūzaitė (sekretorė)

Prof. habil. dr. Ričardas Kubilius

Dr. Raimundas Mockeliūnas

Doc. dr. Rolandas Stankevičius

Prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius (pirmininkas)

Dr. Violeta Juškienė (pirmininko pavaduotoja)

Prof. dr. Skaidra Valiukevičienė (sekretorė)

Doc. dr. Birutė Karvelienė

Doc. dr. Juozas Kupčinskas

Studentas Tautvydas Petrauskas

Doc. dr. Alius Pockevičius

Dokt. Vilma Traškaitė – Juškevičienė

Doc. dr. Gintarė Šakalytė

Dr. Rasa Ugenskienė

Doc. dr. Linas Velička

 

Senato posėdžių planas

2022/2023 m. Senato kolegijos ir Senato posėdžiai

2022 m.Senato kolegija    Senatas
Rugsėjis2022-09-122022-09-22
Spalis2022-10-172022-10-27
Lapkritis2022-11-142022-11-24
Gruodis2022-12-122022-12-22
2023 m.
Sausis2023-01-262023-06-12
Vasaris2023-02-06

2023-02-15 (Iškilmingas Senato posėdis, skirtas Vasario 16-ąjai)

Kovas2023-03-13
(2023-03-30 ATASKAITA-bendras Tarybos ir Senato posėdis)
Balandis2023-04-032023-04-20
Gegužė2023-05-152023-05-25
Birželis2023-06-122023-06-22

2023-06-28 (Iškilmingas Senato posėdis, skirtas akademinių mokslo metų pabaigai)
LSMU Senato darbo reglamentas