Senato nariai

Prof. dr. Jūratė Macijauskienė
Senato pirmininkė, Medicinos akademijos Slaugos fakulteto dekanė, Medicinos akademijos Slaugos fakulteto Geriatrijos klinika
Prof. dr. Gintaras Zamokas
Senato pirmininko pavaduotojas, Veterinarijos akademijos Veterinarijos fakulteto dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinika
Prof. dr. Ramunė Morkūnienė
Senato sekretorė, Medicinos akademijos Farmacijos fakulteto dekanė, Medicinos akademijos Neuromokslų instituto Biochemijos laboratorija
Prof. dr. Rimantas BenetisRektorius
Margiris AlesiusMedicinos akademijos studentas
Evelina AlūzaitėMedicinos akademijos studentė
Joana AžukaitėMedicinos akademijos studentė
Prof. dr. Elena BartkienėVeterinarijos akademijos Gyvūnų mokslų fakulteto
Gyvūnų auginimo tecnologijų institutas
Ieva BalaišytėMedicinos akademijos studentė
Jurgita BaleišytėVeterinarijos akademijos studentė
Prof. dr. Vilmantė BorutaitėMedicinos akademijos
Neuromokslų instituto Biochemijos laboratorija
Doc. dr. Jurgita DailidavičienėVeterinarijos akademijos Veterinarijos fakulteto
Anatomijos ir fiziologijos katedra
Doc. dr. Vaidotas GurskisMedicinos akademijos Medicinos fakulteto
Vaikų ligų klinika
Vika JaskevičiūtėMedicinos akademijos studentė
Prof. dr. Elona JuozaitytėMedicinos akademijos Medicinos fakulteto
Onkologijos instituto Onkologijos ir hematologijos klinika
Prof. habil. dr. Renaldas JurkevičiusProrektorius klinikinei medicinai, Medicinos akademijos Medicinos fakulteto
Kardiologijos klinika
Dr. Violeta JuškienėVeterinarijos akademijos
Gyvulininkystės instituto Ekologijos skyrius
Indrė KaraliūtėMedicinos akademijos doktorantė
Doc. dr. Birutė KarvelienėVeterinarijos akademijos Veterinarijos fakulteto
dr. L. Kriaučeliūno Smulkiųjų gyvūnų klinika
Prof. habil. dr. Ričardas KubiliusMedicinos akademijos Odontologijos fakulteto
Veido ir žandikaulių chirurgijos klinika
Prof. dr. Juozas KupčinskasPodiplominių studijų dekanas, Medicinos akademijos Medicinos fakulteto
Virškinimo sistemos tyrimų instituto Klinikinės
ir molekulinės gastroenterologijos laboratorija
Prof. habil. dr. Vaiva LesauskaitėProrektorė mokslui, Medicinos akademijos Kardiologijos instituto
Molekulinės kardiologijos laboratorija
Prof. dr. Andrius MacasMedicinos fakulteto dekanas, Medicinos akademijos Medicinos fakulteto
Anesteziologijos klinika
Prof. dr. Mindaugas MalakauskasVeterinarijos akademijos kancleris
Dr. Raimundas MockeliūnasVeterinarijos akademijos Veterinarijos fakulteto
Mikrobiologijos ir virusologijos instituto Virusologinių tyrimų laboratorija
Prof. habil. dr. Albinas NaudžiūnasMedicinos akademijos Medicinos fakulteto
Vidaus ligų klinika
Deividas NekrošiusMedicinos akademijos rezidentas
Doc. dr. Aleksandr NovoslavskijVeterinarijos akademijos Veterinarijos fakulteto
Maisto saugos ir kokybės katedra
Doc. dr. Evaldas PadervinskisMedicinos akademijos Medicinos fakulteto
Ausų, nosies ir gerklės ligų klinika
Prof. dr. Kęstutis PetrikonisProrektorius studijoms, Medicinos akademijos Medicinos fakulteto
Neurologijos klinika
Prof. dr. Alius PockevičiusVeterinarijos akademijos Veterinarijos fakulteto
Veterinarinės patobiologijos katedra
Prof. habil. dr. Daiva RastenytėMedicinos akademijos kanclerė
Doc. dr. Dainius RazukevičiusMedicinos akademijos
Odontologijos fakulteto dekanas
Prof. dr. Vita RiškevičienėVeterinarijos akademijos Veterinarijos fakulteto dekanė,
Veterinarijos akademijos Veterinarijos fakulteto Veterinarinės patobiologijos katedra
Prof. Dr. Modestas RužauskasVeterinarijos akademijos Veterinarijos fakulteto
Mikrobiologijos ir virusologijos instituto Virusologinių tyrimų laboratorija
Prof. dr. Alfredas SmailysMedicinos akademijos Medicinos fakulteto
Ortopedijos traumatologijos klinika
Prof. dr. Rolandas StankevičiusVeterinarijos akademijos Gyvūnų mokslų fakulteto dekanas,
Veterinarijos akademijos Gyvūnų mokslų fakulteto Gyvūnų mitybos katedra
Doc. dr. Kęstutis StašaitisMedicinos akademijos Medicinos fakulteto
Skubiosios medicinos klinika
Doc. dr. Vesta SteiblienėMedicinos akademijos Neuromokslų instituto
Elgesio medicinos laboratorija
Prof. dr. Gintarė ŠakalytėMedicinos akademijos
Kardiologijos klinika
Vilma Traškaitė – JuškevičienėMedicinos akademijos doktorantė
Dr. Rimantas TreinysMedicinos akademijos Kardiologijos instituto
Membranų biofizikos laboratorija
Prof. dr. Sonata TrumbeckaitėMedicinos akademijos Neuromokslų instituto Biochemijos laboratorija
Prof. dr. Rasa UgenskienėMedicinos akademijos Medicinos fakulteto
Onkologijos instituto Onkologijos mokslo laboratorija
Prof. dr. Skaidra ValiukevičienėMedicinos akademijos Medicinos fakulteto
Odos ir venerinių ligų klinika
Doc. dr. Tomas VanagasMedicinos akademijos Medicinos fakulteto
Chirurgijos klinika
Doc. dr. Linas VeličkaMedicinos akademijos Medicinos fakulteto
Širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos klinika
Dovydas VerikasMedicinos akademijos rezidentas
Prof. dr. Rasa ŽelvytėVeterinarijos akademijos Veterinarijos fakulteto Anatomijos ir fiziologijos katedra
Senato nutarimai
Senato patvirtinti dokumentai
2020 m. rugsėjo 23 d.
Senato kolegija ir komisijos

Prof. dr. Rimantas Benetis

Prof. dr. Jūratė Macijauskienė

Prof. dr. Gintaras Zamokas

Prof. dr. Ramunė Morkūnienė

Prof. habil. dr. Daiva Rastenytė

Prof. dr. Mindaugas Malakauskas

Prof. habil. dr. Vaiva Lesauskaitė

Prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius

Prof. habil. dr. Albinas Naudžiūnas

Studentas Margiris Alesius

Prof. dr. Mindaugas Malakauskas, profesorius (pirmininkas)

Margiris Alesius, studentas

Indrė Karaliūtė, doktorantė

Prof. dr. Rasa Želvytė, profesorė

Doc. dr. Vaidotas Gurskis, docentas

Prof. dr. Alfredas Smailys, profesorius

Doc. dr. Dainius Razukevičius, profesorius

Prof. habil. dr. Vaiva Lesauskaitė, vyriausioji mokslo darbuotoja (pirmininkė)

Jurgita Baleišytė, studentė

Prof. dr. Elona Juozaitytė, profesorė

Prof. dr. Andrius Macas, profesorius

Vika Jaskevičiūtė, studentė

Doc. dr. Evaldas Padervinskis, docentas

Prof. dr. Vita Riškevičienė, profesorė

Prof. dr. Modestas Ružauskas, vyriausiasis mokslo darbuotojas

Dr. Rimantas Treinys, vyresnysis mokslo darbuotojas

Doc. dr. Tomas Vanagas, docentas

Doc. dr. Kęstutis Stašaitis, profesorius

Prof. habil. dr. Daiva Rastenytė, profesorė (pirmininkė)

Joana Ažukaitė, studentė

Deividas Nekrošius, rezidentas

Prof. dr. Vilmantė Borutaitė, vyriausioji mokslo darbuotoja

Doc. dr. Jurgita Dailidavičienė, docentė

Doc. dr. Vesta Steiblienė, vyresnioji mokslo darbuotoja

Prof. dr. Sonata Trumbeckaitė, vyresnioji mokslo darbuotoja

Doc. dr. Aleksandr Novoslavskij, docentas

Prof. dr. Elena Bartkienė, vyriausioji mokslo darbuotoja

Prof. habil. dr. Albinas Naudžiūnas, profesorius (pirmininkas)

Evelina Alūzaitė, studentė

Dovydas Verikas, rezidentas

Prof. dr. Kęstutis Petrikonis, profesorius

Prof. dr. Rolandas Stankevičius, profesorius

Dr. Raimundas Mockeliūnas, vyresnysis mokslo darbuotojas

Prof. habil. dr. Ričardas Kubilius, profesorius

Prof. habil.dr. Renaldas Jurkevičius, profesorius (pirmininkas)

Dr. Violeta Juškienė, vyriausioji mokslo darbuotoja

Doc. dr. Birutė Karvelienė, docentė

Prof. dr. Juozas Kupčinskas, vyriausiasis mokslo darbuotojas

Ieva Balaišytė, studentė

Prof. dr. Alius Pockevičius, profesorius

Prof. dr. Gintarė Šakalytė, profesorė

Prof. dr. Rasa Ugenskienė, vyriausioji mokslo darbuotoja

Prof. dr. Skaidra Valiukevičienė, profesorė

Doc. dr. Linas Velička, docentas

Vilma Traškaitė-Juškevičienė, doktorantė

Senato posėdžių planas

2022/2023 m. Senato kolegijos ir Senato posėdžiai

2022 m.Senato kolegija    Senatas
Rugsėjis2022-09-122022-09-22
Spalis2022-10-172022-10-27
Lapkritis2022-11-142022-11-24
Gruodis2022-12-122022-12-21
2023 m.
Sausis2023-01-162023-01-26
Vasaris2023-02-06

2023-02-15 (Iškilmingas Senato posėdis, skirtas Vasario 16-ąjai)

Kovas2023-03-13
(2023-03-30 ATASKAITA-bendras Tarybos ir Senato posėdis)
Balandis2023-04-032023-04-20
Gegužė2023-05-152023-05-25
Birželis2023-06-122023-06-22

2023-06-28 (Iškilmingas Senato posėdis, skirtas akademinių mokslo metų pabaigai)
LSMU Senato darbo reglamentas