Senato nariai

Prof. Jūratė Macijauskienė
Senato pirmininkė, Medicinos akademijos Slaugos fakulteto dekanė, Medicinos akademijos Slaugos fakulteto Geriatrijos klinika
Prof. dr. Gintaras Zamokas
Senato pirmininko pavaduotojas, Veterinarijos akademijos Veterinarijos fakulteto dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinika
Prof. dr. Ramunė Morkūnienė
Senato sekretorė, Medicinos akademijos Farmacijos fakulteto dekanė, Medicinos akademijos Neuromokslų instituto Biochemijos laboratorija
Prof. dr. Rimantas Benetis
Rektorius
Margiris Alesius
Studentų atstovybės prezidentas
Beatričė Linkauskaitė
Medicinos akademijos studentė
Gerda Kvitko
Medicinos akademijos studentė
Prof. dr. Elena Bartkienė
Gyvūnų mokslų fakulteto dekanė
Ieva Balaišytė
Studentų atstovybės viceprezidentė
Mickevičiaus g. 9
info@lsmusa.lt
Jurgita Baleišytė
Veterinarijos akademijos studentė
Prof. dr. Vilmantė Borutaitė
Medicinos akademijos, Neuromokslų instituto Biochemijos laboratorija
Doc. dr. Jurgita Dailidavičienė
Veterinarijos akademijos, Veterinarijos fakulteto, Anatomijos ir fiziologijos katedra
Doc. dr. Vaidotas Gurskis
Medicinos akademijos, Medicinos fakulteto, Vaikų ligų klinika
Vika Jaskevičiūtė
Medicinos akademijos studentė
Prof. dr. Elona Juozaitytė
Medicinos akademijos, Medicinos fakulteto, Onkologijos instituto Onkologijos ir hematologijos klinika
Prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius
Medicinos akademijos, Medicinos fakulteto, Kardiologijos klinika
Dr. Violeta Juškienė
Veterinarijos akademijos, Gyvulininkystės instituto Ekologijos skyrius
Indrė Karaliūtė
Medicinos akademijos doktorantė
Doc. dr. Birutė Karvelienė
Veterinarijos akademijos, Veterinarijos fakulteto, dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinika
Prof. habil. dr. Ričardas Kubilius
Medicinos akademijos, Odontologijos fakulteto, Veido ir žandikaulių chirurgijos klinika
Prof. dr. Juozas Kupčinskas
Podiplominių studijų centro dekanas
Prof. habil. dr. Vaiva Lesauskaitė
Prorektorė mokslui
A. Mickevičiaus g. 9, 105 kab.
vaiva.lesauskaite@lsmu.lt
Prof. dr. Andrius Macas
Medicinos akademijos Medicinos fakulteto dekanas, Anesteziologijos klinikos vadovas
Prof. dr. Mindaugas Malakauskas
Veterinarijos akademijos Kancleris, Maisto saugos ir kokybės katedros vedėjas
Dr. Raimundas Mockeliūnas
Mikrobiologijos ir virusologijos instituto vadovas
Prof. habil. dr. Albinas Naudžiūnas
Medicinos akademijos, Medicinos fakulteto, Vidaus ligų klinika
Deividas Nekrošius
Medicinos akademijos rezidentas
Doc. dr. Aleksandr Novoslavskij
Veterinarijos akademijos, Veterinarijos fakulteto, Maisto saugos ir kokybės katedra
Doc. dr. Evaldas Padervinskis
Medicinos akademijos, Medicinos fakulteto, Ausų, nosies ir gerklės ligų klinika
Prof. dr. Kęstutis Petrikonis
Prorektorius studijoms, Medicinos akademijos, Medicinos fakulteto, Neurologijos klinika
Prof. dr. Alius Pockevičius
Veterinarijos akademijos, Veterinarijos fakulteto, Veterinarinės patobiologijos katedra
Prof. habil. dr. Daiva Rastenytė
Medicinos akademijos Kanclerė
Prof. dr. Dainius Razukevičius
Medicinos akademijos Odontologijos fakulteto dekanas, Veido ir žandikaulių chirurgijos klinikos vadovas
Prof. dr. Vita Riškevičienė
Veterinarijos akademijos, Veterinarijos fakulteto, Veterinarinės patobiologijos katedra
Dr. Modestas Ružauskas
Veterinarijos akademijos, Veterinarijos fakulteto, Mikrobiologijos ir virusologijos instituto Virusologinių tyrimų laboratorija
Prof. dr. Alfredas Smailys
Medicinos akademijos, Medicinos fakulteto, Ortopedijos traumatologijos klinika
Prof. dr. Rolandas Stankevičius
Veterinarijos akademijos Veterinarijos fakulteto dekanas, Gyvūnų mokslų fakulteto, Gyvūnų mitybos katedra
prof. Dr. Kęstutis Stašaitis
Skubiosios medicinos rezidentūros programos koordinatorius
Prof. dr. Vesta Steiblienė
Medicinos akadamijos, Neuromokslų instituto Elgesio medicinos laboratorija
Prof. dr. Gintarė Šakalytė
Medicinos akademijos, Medicinos fakulteto, Kardiologijos klinika
Vytautas Kučinskas
Medicinos akademijos doktorantas
Dr. Rimantas Treinys
Medicinos akademijos, Kardiologijos instituto, Membranų biofizikos laboratorija
Prof. dr. Sonata Trumbeckaitė
Medicinos akademijos, Farmakognozijos katedros vedėja
Prof. Rasa Ugenskienė
Genetikos ir molekulinės medicinos Klinikos vadovė
Prof. dr. Skaidra Valiukevičienė
Medicinos akademijos, Medicinos fakulteto, Odos ir venerinių ligų klinika
Doc. dr. Tomas Vanagas
Medicinos akademijos, Medicinos fakulteto, Chirurgijos klinika
Doc. dr. Linas Velička
Medicinos akademijos, Medicinos fakulteto, Širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos klinika
Rokas Liaugaudas
Medicinos akademijos rezidentas
Prof. dr. Rasa Želvytė
Veterinarijos fakulteto anatomijos ir fiziologijos katedros vedėja
Senato nutarimai
Senato patvirtinti dokumentai
2020 m. rugsėjo 23 d.
Senato kolegija ir komisijos

Prof. dr. Rimantas Benetis

Prof. dr. Jūratė Macijauskienė

Prof. dr. Gintaras Zamokas

Prof. dr. Ramunė Morkūnienė

Prof. habil. dr. Daiva Rastenytė

Prof. dr. Mindaugas Malakauskas

Prof. habil. dr. Vaiva Lesauskaitė

Prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius

Prof. habil. dr. Albinas Naudžiūnas

Studentas Margiris Alesius

Prof. dr. Mindaugas Malakauskas, profesorius (pirmininkas)

Margiris Alesius, studentas

Indrė Karaliūtė, doktorantė

Prof. dr. Rasa Želvytė, profesorė

Doc. dr. Vaidotas Gurskis, docentas

Prof. dr. Alfredas Smailys, profesorius

Doc. dr. Dainius Razukevičius, profesorius

Prof. habil. dr. Vaiva Lesauskaitė, vyriausioji mokslo darbuotoja (pirmininkė)

Jurgita Baleišytė, studentė

Prof. dr. Elona Juozaitytė, profesorė

Prof. dr. Andrius Macas, profesorius

Vika Jaskevičiūtė, studentė

Doc. dr. Evaldas Padervinskis, docentas

Prof. dr. Vita Riškevičienė, profesorė

Prof. dr. Modestas Ružauskas, vyriausiasis mokslo darbuotojas

Dr. Rimantas Treinys, vyresnysis mokslo darbuotojas

Doc. dr. Tomas Vanagas, docentas

Doc. dr. Kęstutis Stašaitis, profesorius

Prof. habil. dr. Daiva Rastenytė, profesorė (pirmininkė)

Gerda Kvitko, studentė

Deividas Nekrošius, rezidentas

Prof. dr. Vilmantė Borutaitė, vyriausioji mokslo darbuotoja

Doc. dr. Jurgita Dailidavičienė, docentė

Doc. dr. Vesta Steiblienė, vyresnioji mokslo darbuotoja

Prof. dr. Sonata Trumbeckaitė, vyresnioji mokslo darbuotoja

Doc. dr. Aleksandr Novoslavskij, docentas

Prof. dr. Elena Bartkienė, vyriausioji mokslo darbuotoja

Prof. habil. dr. Albinas Naudžiūnas, profesorius (pirmininkas)

Beatričė Linkauskaitė, studentė

Vytautas Kučinskas, doktorantas

Prof. dr. Kęstutis Petrikonis, profesorius

Prof. dr. Rolandas Stankevičius, profesorius

Dr. Raimundas Mockeliūnas, vyresnysis mokslo darbuotojas

Prof. habil. dr. Ričardas Kubilius, profesorius

Prof. habil.dr. Renaldas Jurkevičius, profesorius (pirmininkas)

Dr. Violeta Juškienė, vyriausioji mokslo darbuotoja

Doc. dr. Birutė Karvelienė, docentė

Prof. dr. Juozas Kupčinskas, vyriausiasis mokslo darbuotojas

Ieva Balaišytė, studentė

Prof. dr. Alius Pockevičius, profesorius

Prof. dr. Gintarė Šakalytė, profesorė

Prof. dr. Rasa Ugenskienė, vyriausioji mokslo darbuotoja

Prof. dr. Skaidra Valiukevičienė, profesorė

Doc. dr. Linas Velička, docentas

Rokas Liaugaudas, rezidentas

Senato posėdžių planas

LSMU Senato ir Senato kolegijos posėdžių grafikas 2024/2025 m. m.

2024 m.
Senato kolegijaSenato posėdis
2024-09-162024-09-26
2024-10-072024-10-17
2324-11-112024-11-21
2024-12-92024-12-18
2025 m.
Senato kolegijaSenato posėdis
2025-01-202025-01-30
2025-02-172025-02-16 (Iškilmingas Senato posėdis, skirtas Vasario 16-ajai)
2025-02-27
2025-03-102025-03-27
2025-04-072025-04-17
2025-05-192025-05-29
2025-06-092025-06-19

Senato kolegijos ir senato posėdžių datos 2023/2024 m. m.

2023 m.
Senato kolegijaSenato posėdis
2023-09-182023-09-28
2023-10-162023-10-26
2323-11-202023-11-30
2023-12-112023-12-20
2024 m.
Senato kolegijaSenato posėdis
2024-01-152024-01-25
2024-02-052024-02-15
2024-03-182024-03-28
2024-04-082024-04-18
2024-05-202024-05-30
2024-06-102024-06-20

Senato kolegijos ir Senato posėdžiai 2022/2023 m. m.

2022 m.Senato kolegija    Senatas
Rugsėjis2022-09-122022-09-22
Spalis2022-10-172022-10-27
Lapkritis2022-11-142022-11-24
Gruodis2022-12-122022-12-21
2023 m.
Sausis2023-01-162023-01-26
Vasaris2023-02-06

2023-02-15 (Iškilmingas Senato posėdis, skirtas Vasario 16-ajai)

Kovas2023-03-13
(2023-03-30 ATASKAITA-bendras Tarybos ir Senato posėdis)
Balandis2023-04-032023-04-20
Gegužė2023-05-152023-05-25
Birželis2023-06-122023-06-22

2023-06-28 (Iškilmingas Senato posėdis, skirtas akademinių mokslo metų pabaigai)
LSMU Senato darbo reglamentas